14.05.2010

Zapojte se do projektu zaměřeného na možnost prověření kvality výbojových světelných zdrojů

Společnost GE Lighting Hungary vyzývá obce k bezplatné účasti v projektu zaměřeného na možnost prověření kvality výbojových světelných zdrojů běžně využívaných ve veřejném osvětlení. V rámci tohoto projektu se obce, které do projektu na základě přihlášky zapojí, mohou získat bezplatně světelné zdroje pro veřejné osvětlení obce v rozsahu 10 % světelných bodů (svítidel, sloupů veřejného osvětlení), maximálně však až 100 ks světlených zdrojů.

Společnost GE Lighting Hungary vyzývá obce k bezplatné účasti v projektu zaměřeného na možnost prověření kvality výbojových světelných zdrojů běžně využívaných ve veřejném osvětlení. V rámci tohoto projektu se obce, které do projektu na základě přihlášky zapojí, mohou získat bezplatně světelné zdroje pro veřejné osvětlení obce v rozsahu 10 % světelných bodů (svítidel, sloupů veřejného osvětlení), maximálně však až 100 ks světlených zdrojů.

Jde o vysokotlaké sodíkové výbojky Lucalox XO, které se umístí do stávajících svítidel (sloupů) veřejného osvětlení. Bezplatnost užívání by byla na celou dobu jejich životnosti, servis bude řešit obec ve spolupráci s odbornou firmou, která pro ni zajišťuje veřejné osvětlení. Světelné zdroje lze montovat do nových svítidel bez jakýchkoli problémů. U starých svítidel lze instalaci provést pro provedení technické kontroly, která bude provedena ve spolupráci se zástupci vybrané obce. V případě poškození zařízení veřejného osvětlení s následným poškozením světelného zdroje, který byl poskytnut společností GE Lighting Hungary (vandalismus, dopravní nehoda, vyšší moc apod), nenese obec za poškození žádnou odpovědnost. V rámci servisu zajistí obec na své náklady opravu s uvedením do původního stavu přesně tak, jak by obec řešila i v ostatních případech poškození jiných světlených zdrojů.
 
Po dobu 2 let by se obec ve spolupráci se společností GE podílela na hodnocení kvality prostřednictvím profesionálního softwaru, který je využíván pro servis (obsluhu) veřejného osvětlení. Tato nabídka souvisí s ověřením kvality světelných zdrojů ze stran obce (vůči stávajícímu stavu). Výsledky budou porovnávány s dosavadní zkušeností (kvality světelných zdrojů, které využívá obec dosud) s cílem vyčíslit rozsah úspor. Další kroky směřující k uzavření smluvních dohod s GE Lighting Hungary o nákupu těchto světelných zdrojů pro další servis veřejného osvětlení je již v plné kompetenci zástupců obce (toto není podmínkou vstupu do pilotního projektu). 
 
Podmínky účasti a vstupní dotazník pro zájemce o nabídku GE Lighting Hungary obdržíte u zástupců společnosti CTS Praha s.r.o., adresa: CTS Praha, s.r.o. Dělnická 1020/54, 170 00 Praha-Holešovice, Václav Kočí, mobil: +420 723 813 744, e-mail: koci@ctspraha.cz.
 
Odbornou garanci nad tímto projektem převzala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení prostřednictvím Ing. Jiřího Skály, člena předsednictva SRVO mob.: +420 602 662 330, e-mail: skalaj@srvo.cz, www.srvo.cz.