25.07.2017

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Dne 25. července 2017 byly na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) uveřejněny návrhy vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, k veřejné konzultaci podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. Lhůta pro uplatnění připomínek je 1 měsíc ode dne uveřejnění výzvy, tj. do 25. srpna 2017.

Dne 25. července 2017 byly na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) uveřejněny návrhy vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, k veřejné konzultaci podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. Lhůta pro uplatnění připomínek je 1 měsíc ode dne uveřejnění výzvy, tj. do 25. srpna 2017.

Pokud se rozhodnete veřejné konzultace zúčastnit, věnujte prosím pozornost nejen obsahu příslušné výzvy k uplatnění připomínek, ale i dokumentu "Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě", který je na výše uvedené internetové stránce ČTÚ rovněž uveden, přičemž připomínky se uplatňují na formuláři pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů, který je rovněž zveřejněn na výše uvedené internetové stránce ČTÚ.

Zdroj: ČTÚ