27.09.2016

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů

Cílem konference je informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020 na snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. Konference se koná dne 7. října 2016 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu pořádá pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, Státním fondem rozvoje bydlení a odborníky na energetickou náročnost Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. 

Konference se koná dne 7. 10. 2016 od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru 820/9, Praha 2, Majakovského sál.

Cílem konference je informovat zúčastněné hosty z řad zástupců obcí, krajů, organizačních složek státu, členů sdružení vlastníků jednotek a bytových družstev, projektantů, energetických specialistů, dodavatelů a zástupců bankovního sektoru o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020.

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na adrese:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyrocni-konference-EUB

Účast na konferenci je bezplatná. Počet účastníků je omezen, registrujte se proto co nejdříve.