08.09.2006

Vyjádřete se k Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii

Evropská komise vydala Zelenou knihu k energetice. Předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák tímto vyzývá organizace aktivně působící v oblasti energií a nakloněné zájmům samospráv s žádostí o spolupráci a zaslání připomínek k energetické politice Evropské unie.

Evropská komise vydala Zelenou knihu k energetice. Předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák tímto vyzývá organizace aktivně působící v oblasti energií a nakloněné zájmům samospráv s žádostí o spolupráci a zaslání připomínek k energetické politice Evropské unie.

V Evropském parlamentu je v současné době projednávána Zelená kniha Evropské komise s názvem Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Výstupem tohoto procesu bude rezoluce Evropského parlamentu k dané problematice, která bude základem pro interinstitucionálni dialog s Radou a Komisí. Jako zpravodaj Výboru pro regionálni rozvoj Evropského parlamentu k teto resoluci bude mít předseda Vlasák prostor uplatnit k dané problematice řadu podnětů, připomínek a příipadně pozměnovacích návrhů zejména z pohledu samospráv.
 
Zde naleznete zmiňovanou Zelenou knihu k energetické politice a také pracovní dokument garančního Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, který k tomuto materiálu zpracovala zpravodajka výboru Eluned Morgan. V případě, že k těmto dokumentům máte jakékoliv připomínky, vyjádření a náměty, neváhejte nám je zaslat na adresu drahovzal@smocr.cz nebo jaburkova@smocr.cz, a to s ohledem na časový harmonogram projednávání připravovaných materialů do 24. září 2006.