30.12.2020

Upozornění pro vinaře na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) upozorňuje na povinnost podat do 15. 1. 2021 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci dle zákona č. 321/2004 Sb.

Povinnost podat prohlášení o sklizni se vztahuje na pěstitele, který prodává moštové hrozny a na obchodníka, který s moštovými hrozny obchoduje. Pokud pěstitel z celé své sklizně hroznů vyrábí víno, podává pouze prohlášení o produkci. Pokud pěstitel hrozny prodává a současně vyrábí víno, podává obě prohlášení - o sklizni i o produkci.

Povinnost podat prohlášení o produkci má výrobce, pokud prodává produkty, nebo vyrobí 1000 litrů a více vína za vinařský rok.

Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Pěstitel, který hrozny ve vinici nevypěstoval, například kvůli zmrznutí, podává prohlášení s nulovou hodnotou. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, emailem na podatelna@ukzuz.cz nebo na tiskopisu zaslaném poštou. Osobní kontakt je kvůli Covidu omezen, děkujeme za pochopení. 

ZDROJ: ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic