16.10.2020

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Státní energetická inspekce (SEI) zveřejnily společné stanovisko k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko se vztahuje k zákonu č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla upravena oblast povinnosti provádět energetický audit.

Společné stanovisko MPO a SEI naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticky-audit-a-posudek/stanovisko-mpo-a-sei-k-povinnosti-provest-energeticky-audit--257342/

 

Zdroj: MPO