06.12.2012

Seminář „Klimkovická výzva“ na téma co dělat, když lokální topeniště zoršují ovzduší v obci

Město Klimkovice se pokouší nalézt odpověď na otázku, jak zlepšit ovzduší v našich obcích, které kromě mnoha jiných vlivů zamořují emise z komínů lokálních topenišť na tuhá paliva. Ale i tyto kotle lze používat tak, aby příliš nezatěžovaly ovzduší. Jak toho docílit? Jak působit na občany, aby nespalovali odpady? Jak pomoci občanům, aby topili správně? Jak vlastně zjistit, zda je kotel používán správně? Pomůžou opravdu represe? Jak to děláte Vy?

Město Klimkovice se pokouší nalézt odpověď na otázku, jak zlepšit ovzduší v našich obcích, které kromě mnoha jiných vlivů zamořují emise z komínů lokálních topenišť na tuhá paliva. Ale i tyto kotle lze používat tak, aby příliš nezatěžovaly ovzduší. Jak toho docílit? Jak působit na občany, aby nespalovali odpady? Jak pomoci občanům, aby topili správně? Jak vlastně zjistit, zda je kotel používán správně? Pomůžou opravdu represe? Jak to děláte Vy?

 Pokud se vás tato problematika také dotýká, zúčastněte se semináře „KLIMKOVICKÁ VÝZVA“, který se bude pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy konat dne 11. 12. 2012 od 10:00 hodin, v konferenčním sále Sanatorií Klimkovice.

 Cílem semináře je diskutovat o reálném postupu, který v rámci stávající legislativy umožní obecní samosprávě minimalizovat nesprávné či dokonce nezákonné chování, ke kterému dochází při individuálním vytápění domácností.

Akce má být příspěvkem k řešení problematiky lokálních topenišť a chce definovat možnosti, jak snížit znečištění ovzduší lokálními topeništi za stávajících legislativních podmínek a v rámci kompetencí a pravomocí obecních samospráv.

 Program:

10:00 - 10:30 - prezence

10:30 - 12:00 - přednáškový blok shrnující jednotlivá témata z pohledu Ministerstva životního prostředí, samosprávy obcí, České inspekce životního prostředí, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dalších zainteresovaných subjektů.

Přestávka

12:30-14:00 panelová diskuze nad příčinami současného stavu a možnými způsoby řešení.

Oběd

 Seminář je bez účastnického poplatku. Další informace na webu www.cisty-komin.cz.

Svoji účast laskavě potvrďte na e-mail podatelna@mesto-klimkovice.cz nebo telefonicky na 556 420 303.