01.08.2006

Publikace CEMRu o energetické politice obce - příklady dobré praxe v evropských městech a obcích

V dubnu tohoto roku vydal CEMR (Rada evropských municipalit a regionů) ve spolupráci s jinými subjekty působících na poli energetické problematiky publikaci, která může znamenat pro místní samosparávu přínos.

V dubnu tohoto roku vydal CEMR (Rada evropských municipalit a regionů) ve spolupráci s jinými subjekty působících na poli energetické problematiky publikaci, která může znamenat pro místní samosparávu přínos.

Publikace "Save energy, save the climate, save money" (Šetři energii, šetři klima, šetři peníze), jak již název sám vypovídá, obsahuje jak teoretické postupy v energetické problematice v souladu s nejnovějšími poznatky, tak i praktické příklady úsporného nakládání s energiemi, zavádění nových způsobů využívání energií a další přínosné procesy, které mohou příznivě ovlivnit energetickou politiku na místní úrovni.

Publikace je vydána v angličtině, ale v průběhu roku budou některé zajímavé články z ní publikovány v InSu, měsíčníku Svazu. Anglickou verzi je možné stáhnout zde .

Vydání publikace podpořila Pracovní skupina CEMRu pro energetiku (The CEMR Network on Energy Issues), která spojuje zájmy lokálních a regionálních samospráv prostřednictvím svých zástupců, která se zaměřuje na udržitelné využívání a produkci energie. Jedním z úkolů pracovní skupiny bylo připravit praktickou příručku pro samosprávy, aby byly dostatečně informovány o relevantních způsobech rozhodování v oblasti energetické politiky.  Publikace "Save energy, save the climate, save money" byla přijata pracovní skupinou v létě 2006 a nyní vyvíjí činnost, aby byla co nejvíce dostupná cílovým skupinám (úředníci zabývající se energetikou, zástupci samospráv). K podpoře této aktivity je příručka vydávána ve spolupráci s Climate Alliance a Energy-Cités.

Anglickou verzi publikace je možné si stáhnout také přímo ze stránek CEMRu na http://www.ccre.org/bases/T_599_34_3524.pdf 

Více informací poskytne pracovnice sekretariátu Pirita Lindholm, e-mail: pirita.lindholm@ccre-cemr.org .
Pavel Drahovzal