27.10.2009

Pakt starostů a primátorů: Jeden ze způsobů, jak realizovat vaše projekty ke snížení spotřeby energií ve vašem městě

Iniciativa Evropské komise a představitelů měst EU ´Pakt starostů a primátorů EU´ (EU Mayors Covenant) vám může pomoci získat prostředky na projekty z oblasti snižování spotřeby energií ve městě. Zároveň získáte příležitost učit se v tomto oboru novým věcem. Chcete-li vědět, co Pakt je, co jím získáte a jak se připojit, čtěte dále.

Iniciativa Evropské komise a představitelů měst EU ´Pakt starostů a primátorů EU´ (EU Mayors Covenant) vám může pomoci získat prostředky na projekty z oblasti snižování spotřeby energií ve městě. Zároveň získáte příležitost učit se v tomto oboru novým věcem. Chcete-li vědět, co Pakt je, co jím získáte a jak se připojit, čtěte dále.

Klimatické změny výrazně ovlivňují životy nás všech. Vezměme si například nedávné rychlé změny teplot, kvůli kterým byli mnozí naši spoluobčané odříznuti od zdrojů energie, tepla a teplé vody. Je nepochybné, že svět se klimaticky mění a člověk na tom má lví podíl. Spotřeba energie je příliš vysoká a její výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí.

Jedním z velkých úkolů Evropské unie je boj s klimatickými změnami. Počátkem roku vydala Evropská komise tzv. energetický balíček, který zahrnuje např. směrnici o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC). Ta stanovuje povinný cíl dosáhnout do roku 2020 20 % podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a 10 % podíl obnovitelné energie v dopravě. Součástí balíčku je však mnoho dalších opatření.

V konečném důsledku se cíle snižovat emise a zlepšit stav klimatu týkají členských států EU a jejich plánů na spotřebu energie v příštích deseti letech. Tedy i České republiky, konkrétně tedy i vás, zástupců měst a obcí ČR, protože více než 50 % emisí plynu vzniká ve městech a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává. Proto leží na městech velká odpovědnost a do velké míry na ně dopadají opatření zaměřená na omezování spotřeby energie přijatá na úrovni EU.

Aby tento úkol mohla města úspěšně splnit, připravila Evropská komise ve spolupráci s hlavami měst EU iniciativu s názvem Pakt starostů a primátorů. Ten podepsali zastupitelé již 877 měst Evropy. Jeho cílem je motivovat představitele měst EU k naplnění stanovených závazků vedoucích ke snížení spotřeby energie, umožnění výměny informací a k podpoře projektů a aktivit vedoucích ke snížení energetické spotřeby občanů a podniků. To vše prostřednictvím inteligentní udržitelné energetické politiky na místní úrovni.

Pro příklad - druhé největší město Norska, Bergen, při podpisu Paktu upozornilo na zkušenosti, které má se změnou klimatu: záplavy, rostoucí hladina moře a s tím spojené sesuvy půdy. Díky opatřením zavedeným v základních školách k úspoře energie a zavedení recyklace město ušetřilo více než 20 mil. norských korun, tj. cca 2,3 Euro. Od podpisu Paktu si slibuje partnerství s ostatními městy sdruženými v Paktu a nová řešení, která od nich získají.

O Paktu starostů a primátorů EU

Podpisem Paktu se města dobrovolně zavazují k vypracování Energetického akčního plánu, který musí být zpracován do roka od podpisu dohody. Zároveň se předpokládá souhlas s podáváním zpráv o tomto plánu a jeho monitorování. Formální závazek v podobě podpisu Paktu se tak promítne do konkrétních opatření a projektů.

Akční plán by měl obsahovat opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2020. Zahrnout by měl veřejný i soukromý sektor, a to v následujících oblastech:

- budovy, včetně nových budov nebo hlavních přestaveb
- obecní infrastruktura (ústřední topení, veřejné osvětlení, chytré rozvodní sítě)
- územní plánování
- decentralizované zdroje obnovitelné energie
- soukromé a veřejné dopravní systémy a městská mobilita
- participace občanů a občanské společnosti
- podpora odpovědného přístupu k energiím u občanů, spotřebitelů a podniků.

Na podporu vytváření těchto plánů umožnila Evropská komise vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu včetně nástrojů hodnocení a monitorování a mechanismů ke sdílení know-how. Při této kanceláři funguje Joint Research Centre, výzkumné středisko, jež má pomoci městům připravit a realizovat Energetické akční plány.

Zároveň Komise uvolňuje prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe prostředky, které spravuje Evropská investiční banka. Peníze jsou určeny na projekty realizované v rámci Energetických akčních plánů měst. Účastí v Paktu tedy město získá přístup k těmto zdrojům a může realizovat aktivity, na něž třeba dosud prostředky nemá. První nástroj k financování projektů z Energetických akčních plánů Evropská komise připravuje – jedná se o Technickou pomoc ve výši 15 mil. Euro, z níž mají být financovány náklady na přípravu projektů z Energetických akčních plánů. Nástroj by měl být spuštěn ještě v letošním roce a informace o něm budou uvedeny na webových stránkách Paktu.

Jak se k Paktu připojit

Pakt starostů a primátorů je představen zastupitelstvu, které jej musí formálně schválit a pověřit starostu / primátora podepsat tzv. formulář o přistoupení (viz obrázek níže). Zastupitelstvo města následně informuje Komisi o přistoupení k Paktu tak, že zašle zprávu prostřednictvím formuláře z webových stránek Paktu. Následně zastupitelstvo obdrží potvrzující e-mail s informacemi o dalším postupu.

Česká republika dosud nemá žádné signatářské město, které by se k Paktu připojilo. Můžete se tedy stát prvním městem, které chce odpovědně, ve spolupráci a s podporou Evropské komise řešit problémy emisí a s tím spojené klimatické změny, které mají negativní vliv na životy nás všech.

Veškeré další informace stejně jako informační bulletin Paktu starostů a primátorů naleznete na stránkách Paktu. Celý text Paktu je v češtině ke stažení zde.

 

Mgr. Eva Srnová