23.05.2018

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Metodika je návodem na snadnou a rychlou identifikaci možných nároků plánované průmyslové zóny na území, včetně přehledu konkrétních možných řešení těchto nároků, s nimiž je v území v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou nezbytné počítat.

 

Usnesením vlády ČR č. 388 ze dne 22. května 2017 bylo uloženo ministrům průmyslu a obchodu a vnitra a ministryni pro místní rozvoj zpracovat a vládě předložit obecné systémové řešení podpory průmyslových zón a jejich okolí. Materiál projednala vláda ČR na svém zasedání dne 11.4.2018.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo na svých webových stránkách odkaz na materiál „Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/metodika-vyhodnoceni-uzemnich-naroku-prumyslovych-zon--237179/

Metodika je návodem na snadnou a rychlou identifikaci možných nároků plánované průmyslové zóny na území, včetně přehledu konkrétních možných řešení těchto nároků, s nimiž je v území v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou nezbytné počítat.

Zdroj: MPO