16.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo příručku s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování.

V pořadí již druhá příručka je určena zejména zástupcům obcí a měst, kteří plánují a realizují rekonstrukce, výměny a instalace nových svítidel. Věříme, že se její obsah dostane hluboko do povědomí všech, kteří mají pravomoci rozhodovat o tom, jaká svítidla budou využívána a také všem ostatním, kteří jsou svítidly ovlivňováni. Poděkování patří všem, kteří se na vydání této příručky podíleli a také i všem ostatním, kteří  pomáhají šířit myšlenku správného svícení, které dobře slouží svému účelu a přitom minimalizuje negativní účinky na své okolí.