25.01.2022

Jak na likvidaci nedopalků v souladu se zákonem o jednorázových plastech? Krátký dotazník ke způsobu úhrady vzniklých nákladů obcím.

Předsedové SMS ČR a SMO ČR prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Odpovědi z dotazníku budou sloužit k tvorbě modelu pro úhradu vzniklých nákladů obcím. V článku naleznete plné znění dopisu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce by měl být schválen nový zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, který vychází z evropské směrnice 2019/904 (tzv. zákon o jednorázových plastech). Směrnice a návrh zákona stanoví povinnosti také pro výrobce vybraných tabákových výrobků. Jednou z povinností je hradit obcím náklady spojené s úklidem litteringu (volně pohozené odpady) a nakládáním s odpady tabákových výrobků, konkrétně cigaretovými nedopalky, které jsou součástí komunálních odpadů v obecních systémech odpadového hospodářství, resp. v odpadkových koších a jiných veřejných sběrných prostředcích.

Největší výrobci tabákových výrobků Philip Morris ČR a.s., British American Tobacco (Czech republic), s.r.o., JT International spol. s r.o. a IMPERIAL BRANDS CR, s.r.o. uvažují o přípravě společného řešení kolektivního systému, který by měl zajišťovat povinnosti navrhované zákonem. Obrátili se s žádostí o spolupráci na Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

V rámci příprav možného kolektivního systému je nutné získat přehled o činnostech a skutečných nákladech obcí spojených s úklidem veřejných prostranství a nakládáním s komunálními odpady, ve kterých se vyskytují odpady tabákových výrobků s filtry (cigaretové nedopalky). Rovněž tak je nutné stanovit systém, na základě kterého budou výrobci hradit náklady na úklid odpadů s nedopalky v obcích, a podílet se na informování obyvatel o správném nakládání s těmito odpady. Systém by měl být efektivní, aby nezatěžoval obce přílišnou administrativou a zároveň zajistil plnění zákonných povinností výrobců vůči obcím.

Dovolujeme si Vás tedy požádat o vyplnění elektronického dotazníku do 2. února 2022, který naleznete pod tímto odkazem. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte Ing. Lukáše Packa (dotaznik@tabak-epr.cz, tel.: 775 142 181). Údaje z dotazníku budou použity k tvorbě modelu, který bude sloužit k úhradě uvedených nákladů obcím.

Děkujeme Vám předem za Vaši vstřícnost a čas strávený vyplněním dotazníku.

 

Mgr. Eliška Olšáková

předsedkyně SMS ČR

Mgr. František Lukl, MPA

předseda SMO ČR