07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

Všechny instituce veřejného sektoru na regionální, národní nebo lokální úrovni mohou přihlásit své projekty, a to od 18. února do 3. května 2021. Tématem letošního ročníku je “Budování lepší Evropy pro občany“. Cílem je ocenit veřejné správy, které nalezly nová řešení v oblasti poskytování veřejných služeb a tvorby politiky pro stále obtížnější výzvy, kterým veřejný sektor v současné době čelí.

Soutěžní projekt veřejné správy musí být přihlášen do jedné z následujících tří kategorií:

  • Digitální veřejná správa
  • Zelená veřejná správa
  • Inovativní veřejná správa

    V každé kategorii budou oceněny první tři nejlepší projekty a některé další projekty obdrží Certifikát dobré praxe.

    Více informací a odkaz na online přihlášení naleznete na webových stránkách www.epsa2021.eu.