03.05.2006

Energetické poradenství pro multiplikátory

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice spolu s městem Český Krumlov a hornorakouským Svazem pro úspory energií pořádá školicí program  „Energetické poradenství pro multiplikátory“. 

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice spolu s městem Český Krumlov a hornorakouským Svazem pro úspory energií pořádá školicí program  „Energetické poradenství pro multiplikátory“. 

Program se bude konat v období květen – srpen 2005 v rámci projektu „Pilotní projekt využití solární energie v budově Městského úřadu v Českém Krumlově a doprovodný školicí program na téma obnovitelné zdroje energie“, bude sestávat ze šesti seminářů a šesti exkurzí a bude realizován za podpory Evropské Unie v rámci programu Phare GS CBC 2003. 

Účastníci školícího programu budou mít možnost se seznámit se způsoby využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů – sluneční energie, biomasy, vodní a větrné energie – dále s energetickou politikou a legislativou v ČR, se systémem podpor a dotací v této oblasti a v neposlední řadě poznají principy nízkoenergetické výstavby a rekonstrukce budov.

První ze seminářů proběhne již příští týden 11.5. na téma Energetická politika a legislativa ČR a energetika budov. Na 12.5. je naplánována exkurze "Energeticky úsporné domy v ČR a Hormín Rakousku."

Přihlašte se ještě dnes!

Projekt je spolufinancován z prostředků EU a účast na programu je bezplatná.

Bližší informace naleznete na www.eccb.cz.