30.10.2006

Energetická politika ČR v evropském kontextu

Dne 4. října 2006 se uskutečnila v prostorách Senátu Parlamentu České republiky odborná konference na téma „Energetická politika ČR v evropském kontextu“. Předmětem vystoupení a následných diskusí se stala taková témata jako energetická politika ČR a EU a na ně navazující reformy v energetickém sektoru, zda liberalizace energetického trhu v ČR splnila očekávání snižování cen energií a zda regulační opatření ERÚ jsou dostačující. Účastníci konference byli dále seznámeni s vývojem využívání obnovitelných zdrojů energie a s možností využití jaderné energie na území ČR.

Dne 4. října 2006 se uskutečnila v prostorách Senátu Parlamentu České republiky odborná konference na téma „Energetická politika ČR v evropském kontextu“. Předmětem vystoupení a následných diskusí se stala taková témata jako energetická politika ČR a EU a na ně navazující reformy v energetickém sektoru, zda liberalizace energetického trhu v ČR splnila očekávání snižování cen energií a zda regulační opatření ERÚ jsou dostačující. Účastníci konference byli dále seznámeni s vývojem využívání obnovitelných zdrojů energie a s možností využití jaderné energie na území ČR.
Hned po zahájení vystoupil předseda Svazu a europoslanec Oldřich Vlasák k problematice „Zelené knihy o energetice“, jejímž je v Evropském parlamentu zpravodajem. Poté vystoupili v oblasti energetiky známé osobnosti: Josef Fiřt – předseda Energetického regulačního úřadu, Josef Bubeník – ředitel České energetické agentury, Jan Pouček – MPO, Jaroslav Maroušek – SEVEn, a další.
Předseda ERÚ Josef Fiřt se zamýšlel nad problematikou liberalizace obchodu s energiemi a nad cenovou politikou. Připustil, že liberalizace trhu s energiemi nenaplnila očekávání výrazného snížení cen energií vlivem konkurenčního prostředí v energetice. Po krátkém období snížení cen (především v zemích na západ od naší hranice) dochází k jejich soustavnému růstu. Je to ovlivněno, kromě nestabilní politické situace v zemích vyvážejících paliva, zejména jejich zvyšující se spotřebou, především v zemích Asie. Závěrem tak „ohlásil“ vyšší regulované ceny energie pro příští rok, což obratem zveřejnily sdělovací prostředky následujícího dne.
Několik referátů se dotklo problematiky jaderné energetiky. Jan Pouček zdůraznil, že naše republika stojí před rozhodnutím, zda a jakým způsobem pokračovat v jaderné energetice. Zástupce ČEZu Vladivoj Řezník hovořil zejména o investicích ČEZ, a. s. v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nevyloučil však dostavbu jaderné elektrárny Temelín do původně projektovaného výkonu 4 000 MW, a to zejména s ohledem na skutečnost, že veškerá potřebná infrastruktura včetně přenosových sítí je k dispozici.
Zajímavé bylo vystoupení Ivo Váši z Ústavu jaderného výzkumu Řež, který se rovněž věnoval problematice jaderné energetiky, bezpečnosti jejího provozu a výhledu jejího využívání. Vyslovil naději, že v příštích desetiletích se podaří vyřešit komerční využití množivých reaktorů a jaderné fúze, neboť jenom tato cesta vede k energetické soběstačnosti na další staletí. S tím souvisí i průmyslová výroba vodíku pro energetické účely. Zajímavá byla mapa tzv. vodíkové dálnice, vedoucí sousedním Německem, jejíž jedna větev by mohla vést i přes Českou republiku.
Vladimír Tošovský, předseda představenstva ČEPS, a.s. popsal průběh a příčiny výpadků energetické sítě, ke kterým došlo u nás 25.7. 2006.
Pochopitelně byla část konference věnována presentaci některých úsporných programů – několik škol v Mostě, nemocnice v Praze - Motol.
Z oblasti obnovitelných zdrojů energie bylo zajímavé slyšet o vývoji v oblasti užití fotovoltaických článků, kdy přednášející byli rovněž optimističtí ve výhledu budoucího praktického užití. Spolu s Josefem Votrubou (Ministerstvo průmyslu a obchodu) jsme se shodli na názoru, že využití biomasy z odpadů zemědělské a lesní výroby, z odpadních kalů ČOV apod. je vhodné zejména pro především pro lokální a regionální využití. Podobné poznatky sdělili na obdobné konferenci pořádané v Senátu PČR na jaře letošního roku hosté z Rakouska.
Z konference bude pravděpodobně zpracován sborník referátů a to i v elektronické podobě, aby se s referáty mohla seznámit širší veřejnost, což přispěje ke zvýšení její informovanosti, ale v některých oblastech i jako inspirace pro vznik energeticky zajímavých projektů. Přílohou tohoto článku je prezentace zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu o využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, kterou naleznete zde .
 
Ing. Josef Šalda, člen Energetické komise