26.09.2016

Dotazník - osvětlení - program EFEKT

Svaz byl Ministerstvem průmyslu a obchodu osloven s žádostí o zjištění názoru měst a obcí na míru podpory rekonstrukce veřejného osvětlení z programu EFEKT. Prosím vyplňte jednoduchý dotazník.

Svaz měst a obcí ČR byl Ministerstvem průmyslu a obchodu osloven s žádostí o zjištění názoru měst a obcí na míru podpory rekonstrukce veřejného osvětlení z programu EFEKT.

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie s názvem program EFEKT jsou již několik let podporována opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Pro rok 2016 byla příslušná podpora rozšířena o možnost dotace na výměnu konstrukčních prvků (stožárů), výměnu kabeláže v zemi a provedení výkopových prací.

Je otázkou, zda je tento krok správný, protože na jedné straně jsou podporovány činnosti, které jsou poměrně často slabým místem při renovaci veřejného osvětlení (zvlášť u menších obcí), je tím umožněn komplexnější přístup při renovaci a lze doplnit, že bez této možnosti je pro obce poměrně obtížné zajistit financování takové renovace. Na druhou stranu jsou tak podporovány činnosti, které nepřináší přímé snížení spotřeby energie a tato část podpory jen ubírá dotační prostředky většímu množství projektů, které by mohly obdržet příslušnou dotaci na renovaci technologické části veřejného osvětlení přímo spojenou se spotřebou energie.

K tomu je možné uvést, že zvláště v roce 2016 byl počet žádostí o dotaci na renovaci veřejného osvětlení mnohonásobně větší než v minulých letech (274 žádostí oproti 48 žádostem v roce 2015), přičemž alokace dotačních prostředků pro oblast veřejného osvětlení, přestože byla pro rok 2016 znásobena, umožnila podpořit jen poměrně malou část z celkového počtu podaných žádostí (34 projektů). To vede samozřejmě k úvaze o zaměření podpory v dalších letech. Zda zachovat dotace na výměnu konstrukčních prvků (stožárů), výměnu kabeláže v zemi a provedení výkopových prací, nebo zda je pro další roky do poskytnutí dotace nezahrnout. Lze ještě pro ilustraci doplnit, že při zhruba poloviční alokaci dotačních prostředků oproti roku 2016 byl v roce 2015 podpořen větší počet žádostí (45 projektů).

Níže najdete odkaz na velmi jednoduchý a krátký dotazník, který Vám nezabere mnoho času. O jeho vyplnění prosíme do 30. 9. 2016, za což předem děkujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9nuW5mT1a_LcAaddn33Ykx7ivaC9nhULCICJv9lG8WMOSRw/viewform