23.07.2019

Aktuálně platné výzvy programu EFEKT

Ředitelka Národní centrály energetických úspor (NCEÚ) Marie Zezůlková informuje o aktuálně platných výzvách programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR. Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

Ředitelka Národní centrály energetických úspor (NCEÚ) Marie Zezůlková informuje o aktuálně platných výzvách programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR. Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

Vážené dámy, vážení pánové,

ráda bych Vás touto cestou prostřednictvím Národního centra energetických úspor, z.s. a ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR upozornila na aktuálně platné výzvy programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR. Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

Současně jsou otevřeny výzvy v následujících aktivitách programu Efekt 2019:

2D – Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019

T: 30.09.2019 (Výzva 10/2019)

2E – Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019

T: 30.09.2019 (Výzva 11/2019)

2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

T: 8.10.2019 (Výzva 9/2019)

Lze doplnit, že do konce letošního srpna budou vyhlášeny další výzvy v rámci programu EFEKT na aktivity pro rok 2020. Věřím, že pro Vás je program EFEKT přínosný a může Vám pomoci s realizací projektů.

Se srdečným pozdravem

Dr. Ing. Marie Zezůlková,

Ředitelka, NCEÚ

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Přehled vypsaných výzev v aktivitách programu Efekt (ke dni 22.07.2019)