Zahraniční spolupráce

Oblast mezinárodní spolupráce představuje významnou součást života místních samospráv. Svaz měst a obcí je dlouholetým členem řady významných evropských uskupení a organizací, jejichž prostřednictvím se podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni. Svaz zároveň aktivně podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci jako jednu z forem mezinárodní spolupráce měst a obcí. Zde mohou české samosprávy především předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti ekonomické a politické transformace, fungování veřejné správy, financování apod., a to například partnerům v zemích východní Evropy. Svaz rovněž dlouhodobě podporuje partnerskou spolupráci měst a obcí, která představuje významnou možnost obohacení života samospráv, podporuje výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných projektů. V této rubrice najdete potřebné informace o celé šíři mezinárodních aktivit Svazu.

Mgr. Gabriela Hůlková

17.06.2008

První světová konference o diplomacii měst (Haag 11. - 13. června 2008)

Předseda SMO ČR Oldřich Vlasák zastupoval Svaz na První světové konferenci o diplomacii měst, která se konala v Paláci míru v nizozemském Haagu ve dnech 11.-13. června 2008.

15.01.2008

Palác míru v Haagu

O historii i současnosti symbolu Haagu

22.11.2007

Fórum Evropa pro občany 2007

Zlatá hvězda Evropské komise pro českou neziskovou organizaci Centrum pro komunitní práci

08.11.2007

Svaz podporuje demokracii v Bělorusku

Studijní pobyt běloruských demokratických zástupců v České republice.

01.08.2007

V GRECO (Skupině států proti korupci) se soustřeďuje činnost Rady Evropy v oblasti boje proti korupci. Letos začíná třetí hodnotící kolo.

Skupina států proti korupci (GRECO) existuje od roku 1999 jako parciální dohoda Rady Evropy (jejímí stranami nejsou všechny členské státy RE). Jejím cílem je monitorovat své členy s oblasti protikorupčních standardů.

23.02.2007

Svaz měst a obcí ČR podporuje opoziční místní zastupitele v Bělorusku

Ve dnech 17. – 19. února proběhla historicky první oficiální návštěva představitelů Svazu měst a obcí ČR v čele s jeho předsedou a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem v Bělorusku. Touto návštěvou vyvrcholily aktivity téměř rok trvajícího projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém společně se Svazem měst a obcí ČR spolupracovali Společnost Člověk v tísni a běloruská Asociace místních zastupitelů. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zahraničních věcí z programu Transformační spolupráce.

25.01.2007

Zapojte se do Sítě malých venkovských evropských měst

Starosta italské obce Ginestra je iniciátorem vytvoření Sítě malých evropských měst s počtem obyvatel menších než 2000. Cílem vznikající asociace je zachování udržitelného rozvoje, který hraje klíčovou roli pro zachování přírody, krajiny a tradic v Evropě. Malá města měla dosud malé slovo při stanovování priorit udržitelného rozvoje a biodiverizity a vznikající síť se pokusí to napravit.

14.07.2006

Česká města předávají zkušenosti běloruským zastupitelům

Ve dnech 26. – 30. června 2006 se uskutečnil první studijní pobyt běloruských zastupitelů v České republice. Studijní pobyt proběhl v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém spolupracují Svaz měst a obcí ČR a Společnost Člověk v tísni. Projekt je podpořen grantem z programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

08.10.2004

Čeští odborníci se prosazují v zahraničí

Nové možnosti


Vstupem do EU se výrazně posílila prestiž České Republiky ve světě. Jednou z oblastí, kde se to projevuje, je poptávky po českých expertech na municipální problematiku pro mezinárodní projekty v zahraničí. Již v minulých letech působili čeští odborníci v zahraničí, ale většinou šlo o krátkodobé projekty (tzv."short-time experti"). Vstupem do EU roste poptávka po dlouhodobých expertech, schopných předávat své zkušenosti přímo na místě po dobu často delší než jeden rok. Jedním z důvodů zájmu právě o české exprty je skutečnost, že sami zadavatelé evropských tendrů kladně hodnotí, pokud agentura nabízející své služby může nabídnout osoby se znalostmi tranzitivních procesů. Člověk, který transformací skutečně prošel, je pro pracovníka obce mnohem důvěryhodnější než expert z Francie nebo Německa, který sice teoreticky ví naprosto přesně, o co jde, ale chybí mu pochopení specifik přechodového procesu.

04.05.2004

Vzniká nová světová organizace Sjednocených měst a místních samospráv

Ve dnech 2. – 5. května proběhl v Paříži zakládající kongres nové světové organizace Sjednocených měst a samospráv (United Cities and Local Governments - UCLG), na který se sjeli zástupci měst z celého světa. Nová organizace vznikla v lednu 2004, když se existující organizace místních samospráv, Mezinárodni svaz místních samospráv (IULA), Organizace sjednocených měst (UTO) a Metropolis, spojily v organizaci jedinou, zastupující místní samosprávy na celém světě.