Zahraniční rozvojová spolupráce obcí

Této formě mezinárodní spolupráce se s úspěchem věnují nejen národní státy, podnikatelé či neziskové organizace, ale i města a obce. Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí tedy má své místo mezi řadou aktivit, kterým se samosprávy věnují. V poslední době se rozvíjí mimo jiné přenos zkušeností měst a obcí z ČR směrem k partnerům ze zemí východní Evropy a Balkánu či zemí Východního partnerství. Témata, v nichž mohou české samosprávy předávat zkušenosti partnerům z rozvíjejících se zemí či rozvojových, jsou například zkušenosti s ekonomickou a politickou transformací, financování a fungování veřejné správy, boj s korupcí apod. Velmi důležitá je dostatečná informovanost českých samospráv o možnostech aktivního zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce či o možnostech financování těchto aktivit. V této souvislosti Svaz aktivně spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí. Svaz rovněž v této oblasti realizoval či se partnersky podílel na řadě rozvojových projektů.

23.03.2020

Rozvojová spolupráce jako jedna z možných forem mezinárodní spolupráce měst a obcí

Častou formou mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v zahraničí je partnerská spolupráce, tj. town-twinning. Avšak v posledních letech dochází k výrazné proměně rozměru mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. Na významu nabývá relativně nová forma mezinárodní spolupráce, a to rozvojová spolupráce měst a obcí. Ta se řadí po boku town-twinningu mezi časté zahraniční aktivity evropských municipalit.

06.03.2020

Ke spolufinancování spolupráce se zahraničními partnery můžete využít nově otevřenou dotační výzvu

Využijte ke spolufinancování spolupráce s ukrajinskými, gruzínskými, moldavskými či bosenskými partnery právě otevřenou dotační výzvu ČRA. Česká rozvojová agentura (dále ČRA) právě vypsala dotační výzvu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR II“, ze které lze spolufinancovat spolupráci s obcemi ze zemí, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldávie či Bosna a Hercegovina.

21.02.2020

Informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury (ČRA): „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“

Máte zájem o spolupráci s partnerským městem/obcí na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Gruzii či Moldávii? Sháníte finanční prostředky, odkud takovouto spolupráci financovat? Nevíte, jaké aktivity lze se zahraničním partnerem realizovat? Rádi byste se dozvěděli, na co si dát pozor při přípravě projektové žádosti, tak aby splnila všechny náležitosti? Pokud ano, přijďte na informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“, který Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou pořádá pro zástupce českých obcí a měst.
Termín: 3. března 2020 Místo: Velká zasedací místnost Svazu měst a obcí ČR (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha, vchod č. 9, 1. patro)

31.01.2020

Město Luck uvítá spolupráci s českými partnery na kulturních akcích

Město Luck, které je regionálním centrem Volyňské oblasti na Ukrajině, má zájem o spolupráci s českými partnery na kulturních akcích pořádaných ve svém městě.