Výbor regionů

Výbor regionů je poradním orgánem Evropské unie obhajující zájmy místních a regionálních samospráv členských zemí EU. Úkolem jeho 350 členů ze všech členských států EU je především zapojovat orgány regionální a místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU. Česká republika má ve Výboru regionů 12 zástupců, kteří jsou navrhování jednak Svazem měst a obcí ČR a dále Asociací krajů ČR.

20.07.2017

Města a regiony spoléhají na projekty „people-to-people“ a na malé projekty pro rozvoj účinnější přeshraniční spolupráce

Výbor regionů schválil stanovisko k projektům „people to people“ a malým projektům přeshraniční spolupráce, jehož zpravodajem je Pavel Branda, člen české delegace ve Výboru regionů EU a předseda Komise pro zahraniční spolupráci Svazu. Stanovisko je výsledkem práce delegace složené ze zástupců obcí a měst nominované Svazem. Více informací naleznete v tiskové zprávě Výboru regionů, kterou přinášíme níže.

26.09.2014

Delegace České republiky do Výboru regionů pro funkční období 2015 - 2019 schválena Vládou ČR

Na základě návrhu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR navrhla ministryně Věra Jourová nominovat pro nové funkční období Výboru regionů 2015-2019 dvanáct členů a dvanáct náhradníků do národní delegace ČR. Na základě souhlasu vlády ze dne 15. září 2014 může ministr zahraničních věcí předat, prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při EU v Bruselu, návrhy nových členů a náhradníků generálnímu tajemníkovi Rady EU a od počátku příštího roku tak může nová delegace začít fungovat.

16.02.2012

Výbor regionů přivítal nové české delegáty za města a obce

Předseda Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek, primátor Českých Budějovic Juraj Thoma, primátorka Štěpánka Fraňková a starosta obce Strání Ondřej Benešík. To jsou nová jména zástupců obcí a měst ve Výboru regionů, poradní instituci Evropské unie. Noví členové se poprvé zúčastnili jednání plenárního zasedání Výboru regionů a setkali se s jeho předsedkyní.

02.11.2010

Plenární zasedání Výboru regionů 4. - 6 října 2010

Z témat 86. plenárního zasedání Výboru regionů vybíráme hlasování o budoucí podobě Výboru regionů a dokument Přínos politiky soudržnosti pro Strategii Evropa 2020.

02.07.2010

Kultura nemusí být jen ztrátová. Naopak.

Umíte si představit, že pronajmete obecní zámek podnikateli, který v jeho prostoru vybuduje restauraci s hotelem a expozice, jejichž věhlas láká návštěvníky z širokého okolí? A jak byste takového člověka podpořili, aby šel podnikat právě k vám? To je jedna z otázek, na kterou se vás ptá Evropská komise.

02.07.2010

85. Plenární zasedání Výboru regionů

8. – 9. červen 2010, Brusel

„Společnou zemědělskou politiku bude třeba po roce 2013 výrazně reformovat,“ řekl na plenárním zasedání Výboru regionů komisař pro zemědělství Dacian Ciolos. Otázky budoucnosti Společné zemědělské politiky, ke které již v dubnu byla Evropskou komisí otevřena široká diskuse (tzv. konzultace), do níž se mimo jiné zapojil i Svaz , byly jedním z hlavních témat tohoto zasedání.

27.03.2009

Pánové Van den Brande a Pöttering vyzývají regiony a města, aby se zapojily do voleb do Evropského parlamentu

Luc Van den Brande, předseda Výboru regionů (VR), vyzval společně se svým protějškem z Evropského parlamentu Hansem-Gertem Pötteringem místní a regionální zástupce z celé EU, aby vzbudili zájem občanů o červnové evropské volby.

20.06.2007

Výbor regionů a Evropská komise: Budeme více a lépe spolupracovat!

Michel Delebarre, předseda Výboru regionů, a Margot Wallström, místopředsedkyně Evropské komise, podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci těchto orgánů Evropské unie. Stalo se tak 5. června při fóru Communicating Europe: Going local, kde přednášející shodně apelovali na nutnost spolupráce a koordinaci aktivit k větší informovanosti občanů o Evropské unii. K tomu má posloužit právě podepsaná smlouva, která dbá na partnerství těchto institucí.

03.09.2003

Delegace ČR ve Výboru regionů

Po vstupu České republiky do Evropské unie se českým krajským a místním samosprávám otevřela možnost oficiálně hájit své zájmy na evropské úrovni prostřednictvím členství ve Výboru regionů. Česká republika má v tomto poradním orgánu EU na základě oficiálních závěrů z mezivládní konference v Nice (prosinec 2000) a čl. 263 Smlouvy z Nice  právo na 12  řádných členů a jejich 12 náhradníků. Celou delegaci za Českou republiku tedy tvoří 24  krajských a místních volených představitelů, kteří jsou nominováni Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR.


 

08.11.2002

Výbor regionů

Výbor regionů je institucí Evropské unie a vedle Evropského hospodářského a sociálního výboru funguje jako poradní orgán Komise a Parlamentu EU. Byl vytvořen Smlouvou o Evropské unii jako konzultativní orgán a strážce principu subsidiarity.
Výbor regionů