Rozvojové projekty Svazu10.07.2017

Projekt "Udržitelná města a obce pro rozvoj“ (2016-2017)

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj
Realizátor: Charita ČR
Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR
Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání a

30.11.2015

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

V rámci Evropského roku rozvoje 2015 Svaz měst a obcí ČR uspořádal mezinárodní konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“, která se pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka konala 24. listopadu 2015 v Černínském paláci.

05.06.2015

Projekt "Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu EYD 2015" (2015)

Název projektu: Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu EYD 2015
Realizátor: Svaz měst a obcí ČR
Partner: Charita ČR v rámci aktivity 3
Doba realizace projektu: Červen 2015 – Prosinec 2015
Financování: z dotačního titulu České rozvojové agentury „Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) –

25.05.2015

Projekt "Partnerství pro rozvoj - přínos místních samospráv pro EYD 2015" (2015)

Název projektu: Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015
Realizátor: Charita ČR
Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR
Doba realizaceprojektu: Leden 2015 – Prosinec 2015
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury

25.05.2015

Projekt "Nové výzvy pro místní samosprávy - role národních asociací v rozvojové spolupráci" (2015-2016)

Název projektu: Nové výzvy pro místní samosprávy - role národních asociací v rozvojové spolupráci
Realizátor: Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS)
Partneři projektu:
Svaz měst a obcí ČR
Unie polských měst (ZMP)
Maďarské národní sdružení místních samospráv (TOOSZ)
Maďarské sdružení místních samospráv

19.05.2015

Projekt "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce" (2014)

Název projektu: Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce
Realizátor: Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
Doba trvání: Leden 2014 – červenec 2014
Financování projektu: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství