30.08.2017

Výzva v rámci programu International Urban Cooperation: city-to-city cooperation

Města z členských zemí EU, která mají zájem o výměnu zkušeností v oblasti udržitelného městského rozvoje s jinými mimoevropskými městy, se mohou přihlásit do programu International Urban Cooperation. Cílem programu je posílit spolupráci mezi evropskými městy (týká se především měst s více než 50 tis. obyv.) a městy v Latinské Americe, Karibiku, Indii, Japonska, Severní Ameriky a Asie.

Termín předkládání přihlášek do programu spolupráce s městy v Argentině, Brazílii, Kanadě, Chile, Kolumbii, Indii, Japonsku, Mexiku, Peru a USA je nyní otevřen do 11. září 2017.

Úspěšní žadatelé budou mít možnost až 18 měsíců spolupracovat s městem ve výše specifikovaných mimoevropských zemích, které čelí podobným problémům v oblasti udržitelného rozvoje, sdílet zkušenosti, organizovat studijní cesty volených i nevolených zástupců měst, školení nebo semináře a vypracovat místní akční plán udržitelného rozvoje ve vybrané oblasti.

Do programu je možné se přihlásit do 11. září vyplněním on-line formuláře https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/iuc_applic_form.

Více informací o programu je k dispozici na webovém odkazu http://www.iuc.eu/city-pairings/