15.05.2012

Ve Zlíně proběhl seminář pro města a obce o možnostech financování projektů z programu Evropa pro občany

V prostorách Eurocentra ve Zlíně proběhl v pátek 4. května jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst.

V prostorách Eurocentra ve Zlíně proběhl v pátek 4. května jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst. Seminář se konal ve spolupráci Českého a Slovenského kontaktního místa, Svazu měst a obcí ČR a Združenia miest a obcí Slovenska.

Cílem semináře bylo informovat o možnostech a pravidlech podávání žádostí o grant v Akci 1 programu Evropa pro občany pro projekty v rámci partnerství měst. Pro účastníky velmi přínosné byly také prezentace konkrétních úspěšných projektů podpořených z programu Evropa, během nichž se zástupkyně měst Kroměříž, Brezno (Slovensko) a Olomouckého kraje podělily se o praktické zkušenosti s podáváním žádostí o grant a realizací projektů. Seminář byl veden interaktivní formou a v jeho průběhu byla zodpovězena řada konkrétních dotazů zástupců českých a slovenských měst a obcí, kteří tak konzultovali možnosti financování aktivit se svými partnerskými městy.  Prezentace, které odezněly během semináře, jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Na základě dohody mezi Národním kontaktním bodem programu Evropa pro občany a Svazem měst a obcí ČR je ve vzájemné spolupráci plánován další podobný workshop v druhé polovině června v Praze. O podrobnostech Vás budeme samozřejmě včas informovat.