03.07.2012

V Praze proběhl seminář pro města a obce o možnostech financování projektů z programu Evropa pro občany

V prostorách Eurocentra v Praze proběhl v úterý 19. června jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst.

V prostorách Eurocentra v Praze proběhl v úterý 19. června jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst. Seminář se konal ve spolupráci Svazu měst a obcí ČR a Českého a Slovenského kontaktního místa pro program Evropa pro občany. Jelikož termín pro předkládání žádosti o grant jak pro setkání občany partnerských měst, tak pro projekty sítí partnerských měst je již 1. září, o účast na semináři byl velký  zájem. 45 volených i nevolených zástupců naplnilo téměř celou kapacitu konferenční místnosti Evropského domu.


Cílem semináře bylo informovat o možnostech a pravidlech podávání žádostí o grant v Akci 1 programu Evropa pro občany. Velmi cenné pro účastníky byly prezentace konkrétních úspěšných projektů podpořených z programu Evropa, během nichž se zástupci měst Dvůr Králové, Jičín, Černošice podělili se o praktické zkušenosti nejen s podáváním žádostí o grant a realizací projektu. Z jejich úst zazněla i řada praktických postřehů a doporučení týkající se partnerské spolupráce jako takové a jejího přínosu pro obce a jejich obyvatele. Seminář byl veden interaktivní formou a v jeho průběhu byla zodpovězena řada konkrétních dotazů zástupců českých měst a obcí, kteří tak konzultovali možnosti financování aktivit se svými partnerskými městy.  Během semináře také zazněla prezentace ke komunitárnímu programu Kultura a k jeho využití pro města.

Prezentace, které byly na semináři předneseny, naleznete v souborech ke stažení u tohoto článku.