17.04.2015

Semináře Dotace pro obce pokračují

S pozitivním ohlasem a velkým zájmem účastníků se setkaly semináře Dotace pro obce, které Úřad vlády ve spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Eurocentry zorganizoval loni na podzim. Proto se organizátoři rozhodli, že budou pokračovat. Dalšé série seminářů se uskuteční v květnu a v září ve Zlíně, Českých Budějovicích, Karlových Varech a Ostravě.  

Chcete zjistit, jaké dotace můžete získat pro vaši obec? Zajímalo by vás, z jakých dotačních titulů můžete financovat mezinárodní spolupráci? Přemýšlíte, jak financovat některé projekty? Zveme vás na pokračování série seminářů Dotace pro obce.

Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky ve spolupráci se sítí Eurocenter a Svazem měst a obcí ČR organizují sérii informačních seminářů, které představí dotační tituly EU a ostatních donorů, jež mohou obce čerpat na své plánované projekty především mezinárodní spolupráce. Budou představeny dotační tituly, jako např. OP přeshraniční spolupráce, OP Životní prostředí, programy Mezinárodního Visegrádského fondu, Česko-německého fondu budoucnosti nebo komunitární programy EU pro zaměstnanost a sociální inovace, Evropa pro občany a další.

Můžete vybrat několika seminářů Dotace pro obce, které se uskuteční v následujících termínech:

5. května 2015            Zlín
13. května 2015          České Budějovice
20. května 2015          Karlovy Vary
23. září 2015               Ostrava

Aktuálně jsou otevřeny registrace na tyto semináře:

Seminář v Zlíně, který se uskuteční 5. května od 9:30 hod. v Technologicko-inovačním centrum TIC (23. budova bývalého areálu SVIT, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín). Na tento seminář se lze registrovat do 30. dubna na e-mailové adrese: pekajova@euroskop.cz.

Seminář v Českých Budějovicích, který se uskuteční 13. května od 9:30 hod. na Krajském úřadě Jihočeského kraje (v jednacím sále zastupitelstva, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice). Na tento seminář se lze registrovat do 10. května na e-mailové adrese: simova@euroskop.cz.  

Seminář v Karlových Varech, který se uskuteční 20. května od 9:30 hod. na Krajském úřadě Karkovarského kraje (jednací sál zastupitelstva, Závodní 88, Karlovy Vary). Na tento seminář se lze registrovat do 18. května na e-mailové adrese: cermak@euroskop.cz.

V příloze naleznete pozvánky s podrobným programem všech avizovaných seminářů.

Vstupné na semináře je bezplatné a pro účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Pro bližší informace Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Oddělení vnějších vztahů Svazu (hulkova@smocr.cz, 234 709 724).