11.09.2012

Rozjeď to s Tandemem!

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty pracující ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn mládeže.

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty pracující ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn mládeže. Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí a mládeže ve věku 8 – 18 let. Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně po celý rok. Podpora může dosahovat výše až 10.000,- Kč na projekt.

 

Program je určen primárně pro česká sdružení, střediska volného času, neformální skupiny mládeže a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, vyjma škol a sportovních oddílů či skupin, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport. Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do konce roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území České republiky. V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity. Více informací spolu s přihláškami pod následujícím odkazem. V případě otázek a nejasností se mohou zájemci obracet na Mgr. Michaelu Veselou - odbornou pracovnici pro mimoškolní oblast.