09.01.2012

Program Evropa pro občany - aktuální termíny pro předkládání žádostí o grant na podporu partnerské spolupráce měst v roce 2012

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu zveřejnila termíny předkládání projektových žádostí v rámci programu Evropa pro občany v roce 2012. 

Termíny uzávěrek  a další informace týkající se postupu pro předložení žádostí  hledejte na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu v sekci Funding opportunities 2012 a v Programovém průvodci.
 


 Akce 1, Opatření 1.1 Setkání občanů v rámci partnerské spolupráce měst 
 Action 1, Measure 1.1  Town-Twinning Citizens' meetings


 Termín pro podání grantových žádostí  


 Pro projekty začínající v období

 
 15. února 2012

 od 1. června 2012 do 28. února 2013


 1. června 2012

 od 1. října 2012 do 30. června 2013


 1. září 2012

 od 1. ledna 2013 do 30. září 2013


 Akce 1, Opatření 1.2 Sítě partnerských měst
 Action 1, Measure 1.2 Networks of Twinned Towns


 Termín pro podání grantových žádostí


 Pro projekty začínající v období

 
 15. února 2012

 
 od 1. června 2012 do 30. prosince 2012

 
 1. září 2012

 
 od 1. ledna 2013 do 30. května 2013

 

Na rok 2012 byly vyhlášeny nové prioritní oblasti, které nahrazují dosavadní priority zveřejněné v Programovém průvodci. Aktuální informace o nových prioritách naleznete v Opravě průvodce programem Evropa pro občany.

  • Priorita první - Občané a EU: hodnoty, demokratickký život a institucionální problematika
  • Priorita druhá - Zájmy občanů a politiky EU 

Žádosti musí být předloženy do 12h bruselského času do dne ukončení výzvy, a to pouze prostřednictvím on-line žádostí, které je možné si stáhnout taktéž na webových stránkách EACEA. Pro více informací kontaktujte Gabrielu Hůlkovou, 234 709 724 z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR nebo Národní kontaktní bod pro Program Evropa pro občany Kateřinu Hamplovou (725 755 503).