23.10.2014

Otevřená výzva Norských fondů na podporu spolupráce českých a norských samospráv

Ministerstvo financí ČR jako zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí obcí a krajů do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009 – 2014 na podporu spolupráce českých a norských samospráv. 

Výzva byla vyhlášena za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi norskými a českými samosprávami a výměnu zkušeností. Výzva je určena k finanční podpoře širších iniciativ, informačních aktivit s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci.

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity následujícího charakteru:

- studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu dobré praxe
- bilaterální setkání, workshopy, semináře
- konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů
- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce
- prezentační, propagační inciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Předkládané iniciativy musí tematicky zohledňovat programové oblasti schválené pro Finanční mechanismus EHP/Norské fondy pro období 2009 – 2014. 

Maximální výše grantu je 397.500,- Kč.

Oprávněnými žadateli a partnery jsou:

- města a obcí, regiony a mikroregiony
- příspěvkové organizace obcí, měst a regionů (např. školy, kulturní a sociální instituce)
- svazky měst, obcí a regionů.

Žádosti lze předkládat průběžné od data vyhlášení výzvy až do 31. 12. 2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Celkové finanční prostředky alokovány pro tuto výzvu jsou 2,120.000,- Kč (80.000 EUR).

Celý text výzvy a podmínky pro žadatele naleznete na webových stránkách EHP a Norských fondů v sekci Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

V případě potřeby zkonzultovat projektový záměr je možné se obrátit přímo na vyhlašovatele výzvy, kterým je Centrum pro zahraniční pomoc MF ČR (czp@mfcr.cz). Pokud vaše obec/město má zájem o realizaci aktivit v rámci této výzvy, avšak nemá norského partnera, obraťte se na Svaz měst a obcí ČR, který bude nápomocen ve zprostředkování a vyhledání vhodného partnera na norské straně. Kontaktní osobou je Mgr. Gabriela Hůlková (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293).