30.01.2015

Možnosti financování mezinárodní spolupráce obcí a měst

Ve spolupráci Svazu měst a obcí ČR, Úřadu vlády a sítí Eurocenter v závěru roku 2014 a počátku roku 2015 proběhla série seminářů z cyklu Dotace pro obce, jejichž cílem bylo přehledně představit programy Evropské unie a dalších donorů otevřené v novém programovém období 2014  - 2020, které jsou vhodné pro financování mezinárodních aktivit obcí a měst. Prezentace, které zazněly v průběhu seminářů, jsou ke stažení v příloze tohoto článku.

Během seminářů byly představeny programy nového programového období Evropské unie 2014 – 2020, jako např. Operační programy přeshraniční spolupráce, komunitární programy Erasmus+, Evropa pro občany, Program pro zaměstnanost a sociální inovace. Nemalý zájem účastníků vzbudily i programy dalších donorů, mezi kterými zazněly příklady dotačních možností Mezinárodního Visegrádského fondu, Česko-německého fondu budoucnosti nebo Norských fondů.

V příloze tohoto článku naleznete prezentace jednotlivých dotačních programů.