05.09.2012

Grantová výzva MZV ČR na podporu česko-polských vztahů pro rok 2013

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-poských vztahů pro rok 2013. Termín podání projektových žádostí je 1. října 2012.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-poských vztahů pro rok 2013. Termín podání projektových žádostí je 1. října 2012.

Příklady podporovaných aktivit:

- společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
- vědecké a výzkumné projekty semináře a konference
- společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
- společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)
- společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska
- společné projekty obcí a krajů

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem, které se budou konat v r. 2013.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet:

- občanská sdružení
- obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy
- příspěvkové organizace
- školské právnické osoby
- územní samosprávné celky
- veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
- církevní právnické osoby a zájmová sdružení

Příjem přihlášek končí dne 1. října 2012 v 15,00 hod. Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách MZV ČR nebo na kontaktu Odbor veřejné  diplomacie MZV ČR, 224 182 648 a na stránkách Česko-polského fóra.