23.08.2012

Evropská komise zveřejnila roční pracovní plán programu Evropa pro občany na rok 2013

Evropská komise schválila roční pracovní plán programu Evropa pro občany na rok 2013. Programové priority pro rok 2013 se zaměří na naplnění cílů stanovených v rámci Evropského roku evropského občanství 2013.

Evropská komise schválila roční pracovní plán programu Evropa pro občany na rok 2013. Programové priority pro rok 2013 se zaměří na naplnění cílů stanovených v rámci Evropského roku evropského občanství 2013.

Programové priority na rok 2013 jsou stanoveno takto:

- zvyšování povědomí o hodnotách a právech občanů EU a o příležitostech, které EU nabízí
- podpora zapojení občanů do demokratického života EU.

Program bude podporovat propagaci Evropského občanství a demokracie, zahrnující prohloubení porozumění Evropské unie, jejích hodnot, co EU přináší do denního života občanů, a především motivaci občanů, aby hráli plnohodnotnou roli v demokratickém životě Evropské unie.

Při přípavě grantových žádostí doporučujeme také zohlednit, že rok 2013 je vyhlášen Evropských rokem občanů (European Year of Citizens) http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-citizens-2013/index_en.htm

Akce 1 Aktivní občané pro Evropu podporuje projekty realizované v rámci partnerské spolupráce měst a obcí. Pro rok 2013 Evropská komise plánuje podpořit v rámci všech oprávněných zemí  celkem asi 440 projektů v celkové hodnotě 5,9 mil. EUR v rámci Opatření 1.1 Setkání občanů partnerských měst a asi 40 projektů v celkové hodnotě 4,2 mil EUR v rámci Opatření 1.2 Projekty sítí partnerských měst.

Upozorňujeme, že města a obce mohou také žádat na své projekty v rámci Akce 4 Aktivní evropská paměť, která podporuje projekty zaměřené na připomenutí obětí nacismu a stalinismu, kde je alokováno 2,4 mil. EUR pro celkem 44 projektů. Podporu lze žádat

- na uchování důležitých míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory apod. nacismu stejně jako na archívy dokumentující tyto události a pro uchování památky na oběti, stejně jako na ty, kteří zachraňovali lidi před holokaustem
- na připomenutí obětí masových vražd a masových deportací spojených se stalinismem
- na výměnu zaměstnanců památníků, muzeí a dalších důležitých organizací podporovaných Programem.

Informace týkající se postupu pro předložení žádostí  hledejte na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v sekci Funding opportunities 2013 a v Programovém průvodci. Dokument Roční pracovní program programu Evropa pro občany je stažení zde.

Přehled termínů k předkládání žádostí v roce 2013

Akce 1, Opatření 1.1 Setkání občanů v rámci partnerské spolupráce měst
Action 1, Measure 1.1  Town-Twinning Citizens' meetings

Termín pro podání grantových žádostí

Pro projekty začínající v období

1. února 2013

od 1. června 2013 do 28. února 2014

1. června 2013

od 1. října 2013 do 30. června 2014

1. září 2013

od 1. ledna 2014 do 30. září 2014

Akce 1, Opatření 1.2 Sítě partnerských měst
Action 1, Measure 1.2 Networks of Twinned Towns

Termín pro podání grantových žádostí

Pro projekty začínající v období

1. února 2013

od 1. června do 30. prosince 2013

1. září 2013

od 1. ledna do 30. května 2014

Akce 4 Aktivní evropská paměť
Action 4 Active European remembrance

Termín pro podání grantových žádostí

Pro projekty začínající v období

1. června 2013

1. prosince 2013 do 31. května 2014

 

Pro více informací, případně kvůli konzultaci Vaší žádosti můžete kontaktovat Gabrielu Hůlkovou (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR nebo Národní kontaktní bod pro Program Evropa pro občany Kateřinu Hamplovou (725 755 503).