02.07.2012

1. září - nejbližší termín k podání grantových žádostí do programu Evropa pro občany

Chtěli bychom Vás upozornit, že nejbližší termín k předkládání grantových žádostí na financování aktivit v rámci partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany je 1. září. Lze žádat na drobné jednorázové projekty v Opatření 1.1 Setkávání občanů a na projekty sítí partnerských měst v Opatření 1.2.

Chtěli bychom Vás upozornit, že nejbližší termín k předkládání grantových žádostí na financování aktivit v rámci partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany je 1. září. Lze žádat na drobné jednorázové projekty v Opatření 1.1 Setkávání občanů a na projekty sítí partnerských měst v Opatření 1.2. 

Informace týkající se postupu pro předložení žádostí  hledejte na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v sekci Funding opportunities 2012 a v Programovém průvodci.

 
Na rok 2012 byly vyhlášeny nové prioritní oblasti, které nahrazují dosavadní priority zveřejněné v Programovém průvodci. Aktuální informace o nových prioritách naleznete v Opravě průvodce programem Evropa pro občany.

  • Priorita první - Občané a EU: hodnoty, demokratický život a institucionální problematika
  • Priorita druhá - Zájmy občanů a politiky EU 

Při přípavě grantových žádostí doporučujeme také zohlednit, že rok 2013 je vyhlášen Evropských rokem občanů (European Year of Citizens) http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-citizens-2013/index_en.htm

Pro více informací, případně kvůli konzultaci Vaší žádosti můžete kontaktovat Gabrielu Hůlkovou (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR nebo Národní kontaktní bod pro Program Evropa pro občany Kateřinu Hamplovou (725 755 503). V příloze naleznete pracovní český překlad formuláře grantové žádosti, tento formulář však nelze použít pro samotnou žádost o grant.

Přehled termínů k předkládání žádostí v roce 2012/2013.

 Akce 1, Opatření 1.1 Setkání občanů v rámci partnerské spolupráce měst
 Action 1, Measure 1.1  Town-Twinning Citizens' meetings

 Termín pro podání grantových žádostí

 Pro projekty začínající v období

 1. června 2012

 od 1. října 2012 do 30. června 2013

 1. září 2012

 od 1. ledna 2013 do 30. září 2013

 1. února 2013

 od 1. června 2013 do 28. února 2014

 Akce 1, Opatření 1.2 Sítě partnerských měst
 Action 1, Measure 1.2 Networks of Twinned Towns

 Termín pro podání grantových žádostí

 Pro projekty začínající v období

 1. září 2012

 od 1. ledna 2013 do 30. května 2013

 1. února 2013  od 1. června 2013 do 30. prosince 2013