CLRAE - Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres je poradním orgánem Rady Evropy zastupujícím místní a regionální samosprávy ze 47 členských států Rady Evropy. Úkolem Kongresu je především posilovat dialog a spolupráci národních vlád s místními a regionálními samosprávami. Zástupci Kongresu se mimo jiné zaměřují na uplatňování Evropské charty místní samosprávy v členských zemích. Českou republiku zastupuje sedm řádných členů a sedm náhradníků nominovaných Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR.

29.11.2019

Otevírá se další možnost vyzkoušet si práci v Kongresu místních a regionálních samospráv (CLRAE)

Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.

03.06.2019

Bojuje vaše obec proti diskriminaci a rasovým předsudkům? Přihlaste se do soutěže o cenu Dosta!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy již po sedmé vyhlásil soutěž o cenu Dosta! (romsky Dost!) Tuto cenu Kongres uděluje obcím bojujícím proti diskriminaci a rasovým předsudkům, a to především začleňováním romského obyvatelstva do politických a sociálních struktur obce v rámci demokratického

06.05.2019

Finanční krize Rady Evropy ohrožuje činnost Kongresu

Členové Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve dnech 2. až 4. dubna 2019 setkali ve Štrasburku na svém 36. plenárním zasedání a diskutovali o dalším směřování Rady Evropy, která se nachází v tíživé finanční krizi.
Jedním z hlavních bodů jednání byl příspěvek Kongresu k tzv

15.11.2018

Nátlak na volené zástupce samospráv ze strany centrálních vlád se stupňuje

Jedním z aktuálních témat, jemuž se členové Kongresu během 35. plenárního zasedání ve Štrasburku ve dnech 6. – 8. 11. 2018 věnovali, byla problematika vyvíjení neoprávněného finančního, právního, psychologického i fyzického tlaku ze strany centrální vlády nebo vládnoucí strany na volené zástupce

13.08.2018

Rada Evropy hledá příklady dobré praxe v oblasti práce s dětskými uprchlíky a migranty

Upozorňujeme na možnost přispět do připravované příručky vhodným příkladem dobré praxe v oblasti migrace ze své obce či města.

20.07.2018

Vyzkoušej si práci delegáta v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy nabízí mladým lidem unikátní příležitost vyzkoušet si, jaké to je stát se členem Kongresu a mít možnost vyjadřovat se k mezinárodnímu dění na místní a regionální úrovni či ovlivňovat samotné rozhodování Kongresu. V rámci inciativy "youth delegate"

11.05.2018

Činnost Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy ohrožuje finanční krize

Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström v úvodu 34. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 27. – 28. 3. 2018 ve Štrasburku, upozornila na závažnou situaci, v níž se nyní nachází Rada Evropy. Rada Evropy prochází rozpočtovou krizí, která negativně ovlivní fungování samotného Kongresu

25.10.2017

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Shrnutí podzimního plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku, které se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy

24.07.2017

Svaz v rámci českého předsednictví v Radě Evropy hostil zasedání Byra Kongresu v Brně

Již podruhé v historii Česká republika (dále také ČR) předsedá Výboru ministrů Rady Evropy, instituci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. Je tomu však poprvé, kdy se do českého předsednictví vedle jednotlivých rezortů aktivně zapojila také

22.06.2017

Evropské samosprávy: I kontroverzní témata lze řešit v klidu

PRAHA, BRNO, 22. června 2017 - Přestože jsou povinné kvóty Evropské unie pro uprchlíky jedním z aktuálních kontroverzních témat České republiky a celé Evropy, integraci jako takovou lze věcně a v klidu prodiskutovat i řešit napříč evropskými samosprávami. Ukázal to Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy (Kongres), jehož Byro nedávno jednalo v Brně. Akci, jejíž součástí byl i seminář nazvaný „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Kongresem, městem Brno a Ministerstvem vnitra. Dvoudenní jednání se uskutečnilo u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy, které ČR minulý měsíc převzala od Kypru. O integraci se mluvilo v souvislosti s cizinci i v kontextu s ohroženými skupinami obyvatel. 

27.05.2017

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

06.04.2017

Kongres se na svém 32. zasedání tvrdě postavil proti zatýkání starostů a místostarostů v Turecku

Ačkoli hlavním tématem jarního plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28.-30. března 2017 ve Štrasburku, byla stanovena problematika úspěšné integrace uprchlíků, největší ohlas vyvolala současná situace v Turecku, kde dochází k úmyslnému potlačování demokracie a hromadnému zatýkání opozice včetně

31.10.2016

31. zasedání Kongresu se zúčastnila česká delegace v novém složení

19. – 21. říjen 2016 Podzimní zasedání Kongresu bylo výjimečné, neboť se jej zúčastnili nově delegování zástupci ze 47 členských států Rady Evropy včetně ČR, kteří ze svých řad volili nové představitele Kongresu, jeho komor a pracovních výborů. Národní delegace do Kongresu disponují čtyřletým funkčním obdobím

26.04.2016

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE

22. – 24. 3. 2016, Štrasburk Zahájení jarního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (dále CLRAE) bylo poznamenáno teroristickými útoky v Bruselu (22. 3. 2016). Předseda Kongresu Jean-Claude Frécon ve svém zahajovacím projevu odsoudil tyto barbarské útoky a zdůraznil,

04.11.2015

Členové CLRAE vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území

20. – 22. 10. 2015, Štrasburk

Zástupci místních a regionálních samospráv členských států Rady Evropy na podzimním zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území. V přijaté deklaraci ze dne 21

06.05.2015

Bojuje vaše obec proti diskriminaci a rasovým předsudkům? Přihlaste se do soutěže o cenu Dosta!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy již po páté vyhlásil soutěž o cenu Dosta! (romsky Dost!). Získat ji mohou obce, které bojují proti diskriminaci a rasovým předsudkům.

20.11.2014

Ukrajinská krize se promítla do jednání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

14. – 16. října 2014, Štrasburk Ukrajinská krize a separatistické tendence v Moldavské republice, Gruzii a Ázerbájdžánu rozjitřily emoce členů Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE). Kongres se během schvalování rezoluce odsuzující ruskou vojenskou intervenci na Ukrajinu rozdělil

04.11.2013

25. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Ve dnech 28. - 31. října 2013 se ve Štrasburku konalo 25. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, kterého se zúčastnili členové delegace ČR. 

26.03.2012

22. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Na 300 delegátů ze 47 států se ve dnech 19. až 22. března sešlo v Paláci Evropy ve Štrasburku ke svému jarnímu plenárnímu zasedání. Během tří dnů projednali dopad ekonomické krize, sociální začleňování Romů i stav demokracie v několika členských státech včetně České republiky. 

27.10.2011

21. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Žít důstojně bylo motem zastřešujícím témata, o kterých Kongres jednal na svém podzimním plenárním zasedání ve dnech 18. až 20. října 2011 ve Štrasburku.  Zástupci samospráv a regionů diskutovali o situaci Romů, eliminaci sexuálního zneužívání dětí či příčinách sociálních nepokojů, s kterými se v nedávné minulosti potýkala některé evropská města. 

09.06.2011

20. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Na plenární zasedání, které se uskutečnilo ve Štrasburku ve dnech 22. až 24. března, dopadl stín japonské katastrofy i nutnost zamýšlet se nad situací v některých arabských zemích. Velký prostor byl tentokráte věnován rovněž situaci Romů, jejichž postavení v mnoha zemích zhoršila ekonomická krize.

02.02.2011

19. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres na svém 19. plenárním zasedání ve dnech 26. až 28. října 2010  rozhodoval o svém budoucím směřování i o prioritách na léta 2011 a 2012. V rámci reformy bylo odhlasováno prodloužení mandátů členů Kongresu ze dvou na čtyři roky, což by do budoucna mělo zajistit větší kontinuitu. Odsouhlaseno bylo rovněž nahrazení dosavadního Stálého výboru Statutárním fórem složeným z předsedů jednotlivých delegací a členů Byra a nahrazení stávajících čtyř statutárních výborů třemi. Změny, které vyžadují změnu statutární rezoluce a Charty, musí být ještě schváleny Výborem ministrů.

29.03.2010

18. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres místních a regionálních orgánů se ve dnech 17. až 19. března 2010 sešel na svém 18. plenárním zasedání ve francouzském Štrasburku. V průběhu třídenního jednání, na jehož počátku byl zvolen nový generální tajemník, bylo přijato několik rezolucí a doporučení týkajících se problematiky klimatických změn, genderu v místní a regionální politice, místní demokracie na Islandu a dalších. Kongres schválil rovněž rezoluci související s prosincovými volbami v Azerbajdžánu.
 

11.08.2009

Delegace ČR do CLRAE

CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) je od r. 1994 poradním orgánem Rady Evropy. Pracuje na základě rezoluce Výboru ministrů RE. Členy delegace mohou být pouze volení zastupitelé.

01.04.2009

16. plenární zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE)

Ve dnech 3.- 5. 3. 2009 se konalo ve Štrasburku, sídle Rady Evropy, 16. plenární zasedání jejího Kongresu místních a regionálních orgánů. Delegace ČR, která se jej zúčastnila, byla tentokrát 5členná: Jana Fischerová, starostka Havlíčkova Brodu, Zdeněk Brož, starosta Šumperka, Alenka Antošová, starostka Proboštova, Hana Richtermocová, místostarosta Hořic  a Jan Mrázek, radní Opavy.

26.01.2009

Výzva Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) k poskytování humanitární pomoci Jižnímu Kavkazu

Na základě přiložené rezoluce 272 (2008) „Důsledky konfliktu na Jižním Kavkaze na místní úrovni: podpora ze strany evropských místních a regionálních orgánů“ vyzval předseda CLRAE Javuz Mildon místní a regionální samosprávy členských států Rady Evropy  k poskytování humanitární pomoci Gruzii a Severní a Jižní Osetii. Uvedená rezoluce se vyhýbá politickému hodnocení situace, stanoví však krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle humanitární pomoci pro Jižní Kavkaz.

15.10.2008

Hana Richtermocová, místostarostka města Hořice, dohlížela na průběh místních voleb v Bosně a Hercegovině

Delegace Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy dohlížela 5.10.2008 na průběh místních voleb v Bosně a Hercegovině za účasti zástupkyně ČR.

10.06.2008

15. zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE)

Ve dnech 27. - 29. května 2008 se konalo v sídle Rady Evropy ve Štrasburku 15. zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE). Česká republika na něm byla zastoupena šestičlennou delegací vedenou Janou Fischerovou, starostkou města Havlíčkův Brod a radní kraje Vysočina.

04.02.2007

CLRAE: "Stop domácímu násilí vůči ženám"

Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy vyhlašuje dvouletou kampaň. Výzva k zapojení se směřuje i k českým obcím a městům.