CEMR - Rada evropských obcí a regionů

CEMR představuje největší evropskou zastřešující organizaci, která zastupuje místní a regionální samosprávy. V současné době má CEMR 60 členských asociací ze 41 evropských zemí a představuje přibližně 150 tisíc místních a regionálních samospráv z celé Evropy. Jejím posláním je jednak obhajování zájmů samospráv na úrovni EU i na světové úrovni, dále pak vytváření platformy pro tvorbu sítí, výměnu zkušeností a spolupráci členských asociací. Svaz měst a obcí ČR je členem CEMR od roku 1992.

11.07.2020

CEMR zveřejnil analýzu k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy v EU

Evropská města a regiony jsou v důsledku krize COVID-19 pod extrémním finančním tlakem. Zatímco výdaje městům v souvislosti se zaváděním nouzových opatření rostly, příjmy prudce poklesly a další pokles je očekáván i v následujících měsících. Ztráty místních a regionálních samospráv ve všech zemích Evropské unie dosahují k miliardám EUR. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) přináší první analýzu zpracovanou ve spolupráci s 21 národními asociacemi reprezentujícími místní a regionální samosprávy ze 17 evropských zemích.

01.07.2020

Z jednání Výkonného výboru CEMR

Dne 26. června se uskutečnilo jednání Výkonného výboru Rady evropských obcí a regionů, který je nejvyšším výkonném orgánem této střešní asociace sdružující na 50 národních asociací místních a regionálních samospráv. Své zastoupení ve Výkonném výboru CEMR má také Svaz v osobě starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové, která je místopředsedkyní CEMR pro region střední Evropy.

31.01.2020

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Politický výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) na svém prvním jednání v novém složení zvolil nové vedení na další funkční období 2020-2022. Novou místopředsedkyní CEMR se stala starostka městyse Mladé Buky a členka Komise pro zahraniční spolupráci Svazu Lucie Potůčková a Svaz tak má opět svého zástupce ve Výkonném výboru.

12.06.2019

Politický výbor CEMR právě zasedá v rumunské Mamaie

Delegaci České republiky zastupuje Jana Fischerová, zastupitelka Havlíčkova Brodu a Ivo Šanc, zastupitel Kutné Hory, oba dva jsou také krajskými zastupiteli. Doprovází je Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR a zastupitelka Jesenice.

 

17.12.2018

Volby do Evropského parlamentu a propojování Cílů udržitelného rozvoje s místními politikami – hlavní témata jednání Politického výboru CEMR v Ludwigsburgu

Poslední letošní jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR) hostilo německé město Ludwigsburg ve dnech 10. – 11. prosince 2018. Vedle diskuse o interních záležitostech CEMR se zástupci evropských samospráv věnovali tématu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu a způsobu, jak zviditelnit místní a regionální samosprávy a jejich potřeby v očích nových europoslanců. Obsáhlá diskuse se vedla rovněž o propojování Cílů udržitelného rozvoje s místními politikami. Svaz na jednání reprezentovala delegace ve složení PhDr. Marcela Štiková a RNDr. Ivo Šanc.

01.02.2018

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

19.01.2018

Z lednového jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů

Budoucnost kohezní politiky byla klíčovým tématem jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), který ve dnech 18. – 19. ledna probíhal ve španělské Sorii. Místopředseda Svazu Petr Kulhánek zahájil diskusi vystoupením, ve kterém podpořil zachování kohezní politiky po roce 2020 jako důležitého nástroje pro rozvoj regionů v EU. Zdůraznil zásadní body z pohledu českých samospráv, jako zjednodušení a flexibilita kohezní politiky, uplatnění přístupu partnerství a respektování potřeb zdola. Podpořil zachování integrovaných nástrojů pro všechny typy území.  V rámci debaty vystoupil také Petr Osvald, předseda Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) a vedoucí delegace ČR do Výboru regionů, který zdůraznil, že Evropa potřebuje vizi a vyzval přítomné k podpisu prohlášení Aliance soudržnosti, jejíž cílem je zachování kohezní politiky po roce 2020. 

30.03.2017

Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

14.12.2016

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

14.12.2015

Česká delegace byla slyšet na jednání Politického výboru CEMR v Paříži

V pondělí 7. prosince zasedal Politický výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) – střešní organizace, která sdružuje národních organizace zastupující zájmy svých obcí, měst a regionů z více jak 40 zemí Evropy a okolních států.

16.12.2013

Představitelé významných evropských měst a regionů jednali v Praze

Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských obcí a regionů pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka uspořádali zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se účastnilo více než 170 primátorů, starostů a zástupců regionů z 30 evropských zemí.

11.11.2013

Samosprávy očekávají silnou evropskou asociaci obhajující jejich zájmy na úrovni EU

Ve dnech 4. – 5. listopadu se v Domě obcí, měst a regionů v Bruselu odehrálo pravidelné jednání Generálních sekretářů a ředitelů členských asociací CEMR a jednání technické kooperativní platformy CEMR.

05.10.2012

Decentralizace, demokracie a rozvoj – témata sněmu místních a regionálních samospráv

Inovace v rámci tří „D“ byly hlavním tématem 25. Generálního sněmu Rady evropských obcí a regionů (CEMR), který se konal ve dnech 26. – 28. září 2012 ve španělském městě Cádiz. Tři hlavní oblasti – Decentralization (Decentralizace), Democracy (Demokracie) a Development (Rozvoj) – pokrývají široké spektrum problémů, které samosprávy v době přetrvávající finanční a ekonomické krize řeší. Zástupci místních a regionálních samospráv o nich při panelových diskusích i workshopech diskutovali z různých úhlů pohledu. Mezi 700 účastníky ze 40 zemí bylo i 9 zástupců z České republiky.

10.07.2012

Registrujte se na konferenci k budoucnosti pracovních míst na úrovni místních a regionálních samospráv

Závěrečná konference Budoucí podoba pracovních míst na místní a regionální úrovni se uskuteční 15. října v Praze. Hlavním tématem konference je budoucí podoba pracovních míst na úrovni místních a regionálních samospráv, kteří jsou významným zaměstnavatelem ve veřejné správě.

 

04.05.2010

Strategie EU 2020, rozvoj venkova a další témata na programu Pracovní skupiny pro politiku soudržnosti CEMR

Na programu se objevily všechny významné milníky budoucnosti v Evropské unii, které budou mít vliv i na obce v Česku: koncept místního rozvoje zavádějícího integrovaný přístup k přípravě projektů na místní úrovni, Strategie EU 2020, rozvoj venkova, vztah venkova a měst nebo makroregionální strategie.

01.05.2009

Deklarace "Local Trio"

Dne 23. dubna 2009 se u příležitosti konání XXIV. Valného shromáždění Rady evropských obcí a regionů (CEMR) setkali ve švédském Malmö zástupci asociací Francie, České republiky a Švédska, aby zde v rámci iniciativy Local Trio podepsali společnou deklaraci, zohledňující současné problémy, kterým místní samosprávy čelí. Deklarace byla zaslána jednotlivým národním vládám.

30.04.2009

Od Insbrucku po Malmö – tři roky plné rozvoje a změn

Jak jsou místní a regionální samosprávy připraveny na budoucnost? To byla hlavní otázka v pořadí již XXIV. Valného shromáždění zástupců Rady evropských obcí a regionů (CEMR), které se uskutečnilo ve dnech 22. – 24. dubna 2009. Po rakouském Innsbrucku, kde se poslední shromáždění konalo v roce 2006, se letošní setkání uskutečnilo ve švédském Malmö. Starosta města Ilmar Reepalu přivítal ve zdejším kongresovém centru více než 1000 delegátů, zástupců místních a regionálních samospráv ze 40 zemí.

27.04.2009

Setkání generálních sekretářů a ředitelů národních asociací CEMR - únor 2009, Praha

Tato významná akce se konala ve dnech 19. a 20. února 2009 v reprezentativních prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy. CEMR (Rada evropských obcí a regionů) představuje největší organizaci sdružující místní a regionální samosprávy v Evropě.

07.01.2009

Zasedání výboru pro rovné příležitosti CEMR - prosinec 2008, Paříž

Na jednání Politického výboru CEMR (Rada evropských obcí a regionů), které se konalo v Paříži ve dnech 8. a 9. prosince 2008, navazovalo zasedání výboru pro rovné příležitosti. Zúčastnili se ho zástupci 18 zemí EU i zemí kandidátských.

06.01.2009

Jednání politického výboru CEMR - prosinec 2008, Paříž

Jednání Politického výboru CEMR se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. prosince 2008 v Paříži a za Svaz se jej zúčastnili Oldřich Vlasák, Jana Fischerová, Ivana Stráská a Jiří Bytel, za Kancelář Svazu Jaromír Jech a Ingrid Štegmannová.

28.06.2007

Evropský summit měst a reigonů 2007

Předseda Rady evropských měst a regionů (CEMR) a starosta Vídně Michael Häupl byl poměrně spokojený s výsledky zasedání Evropského summitu ve dnech 21. a 22. června. Představitelé členských států se zde dohodli na hlavních bodech budoucí smlouvy o EU.

07.06.2007

Svaz součástí Domu měst, obcí a reigonů v Bruselu

Včera večer byla místopředsedkyní Evropské komise a eurokomisařkou pro institucionální vztahy a komunikační strategie Margot Wallström a eurokomisařkou pro regionální politiku Danuta Hübner slavnostně přestřižena páska k bruselskému Domu měst, obcí a regionů. Dům, který je umístěn v samém středu „evropské čtvrti“ Bruselu je domem 25 organizací reprezentujících místní a regionální samosprávy. Společné pracoviště zde za přítomnosti předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka otevřel i Svaz měst a obcí České republiky a Združenie miest a obcí Slovenska.  

01.11.2006

Evropská charta pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě

V poslední den generálního sněmu Rady evropských obcí a regionů v Innsbrucku (10. - 12. května 2006) přijali jeho účastníci Chartu o rovném zapojení žen a mužů v místním politickém životě.


"Přijetí Charty je závěrečným krokem dlouhé cesty a začátkem nové, která, jak doufám, splní naděje na rovné příležitosti žen a mužů v místním politickém životě, řekla předsedkyně Výboru pro rovné zapojení žen a mužů CEMR, paní Vicenta Bosch Palanca.

10.10.2006

Sněm CEMR v Innsbrucku (2006): Veřejné služby

Na půdě Evropského parlamentu se opět hovořilo k veřejným službám. Výsledek této „diskuse“ je však pouze poloviční. Parlament sice uznal důležitost svodného rozhodování o veřejných službách ze strany samospráv, avšak otázka přijetí právní úpravy zůstává stále otevřená.

20.05.2006

Sněm CEMR v Innsbrucku (2006): Evropa hledá cestu

Poprvé za dvě volební období ve funkci starostky jsem chyběla na zasedání zastupitelstva, a to proto, abych se mohla zúčastnit důležité události – 23. Sněmu Rady evropských obcí a regionů v Innsbrucku. Návštěva to byla velmi přínosná. Sněmu totiž předcházela česko-rakousko-maďarská konference pořádaná v rámci projektu C2ENET. Konference se týkala energetické politiky EU a úsporného využívání energií (více v měsíčníku INS 6/2006). Lze tedy říci, že jsme se v Innsbrucku zabývali třemi závažnými tématy - energetickou politikou, budoucností veřejných služeb a zajištěním rovných příležitostí mužů a žen.

12.05.2006

Sněm CEMR v Innsbrucku (2006): Oldřich Vlasák předsedal závěrečnému dni

Ve svém závěrečném projevu vyzdvihl úspěšnost Generálního sněmu CEMR, který proběhl ve dnech 10. - 12. května v městě Innsbrucku za účasti zástupců z 36 evropských zemí a právě přijatou společnou deklaraci.

17.12.2004

Představitel českých měst a obcí výkonným prezidentem Rady evropských obcí a regionů

V Maastrichtu se uskutečnily volby do jedné z nejdůležitějších institucí, která již přes padesát let prosazuje zájmy samospráv v Evropě. Právě Rada evropských obcí a regionů (CEMR) se zasadila o přijetí Evropské charty místních samospráv. V současné době CEMR sdružuje asociace samospráv z 35 zemí Evropy. Pro své kvalitní rozbory připravované evropské legislativy z hlediska jejího dopadu na města, obce a regiony je vysoce respektovaným partnerem Komise, Evropského parlamentu a dalších institucí Evropské unie.

05.09.2003

Rada evropských obcí a regionů - CEMR

Rada evropských obcí a regionů (Council of European Municiaplities and Regions, CEMR) je organizace sdružující asociace místních a regionálních samospráv členských a přistupujících států Evropské unie. Zastává zájmy evropských obcí a regionů a svá stanoviska předkládá Výboru regionů (Committee of the Regions), poradnímu orgánu Evropské unie. CEMR vychází ze všeobecného volebního práva a organizace je založena na principu demokracie. Byla založena v roce 1951 a její sídlo je v Bruselu a v Paříži.