19.06.2013

Zástupci kosovské samosprávy a NGOs mají zájem o spolupráci s českými partnery

Dne 12. června se v prostorech Kanceláře Svazu měst a obcí ČR setkali zástupci Svazu s kosovskou delegací, složenou ze zástupců kosovské samosprávy a ze zástupců kosovských NGOs. Předmětem jednání byla spolupráce nevládního sektoru s místními samosprávami a možnosti spolupráce českých a kosovských obcí a měst.

Dne 12. června se v prostorech Kanceláře Svazu měst a obcí ČR setkali zástupci Svazu s kosovskou delegací, složenou jak ze zástupců kosovské samosprávy z Prizreni, Pejy a Mitrovice, tak ze zástupců kosovských NGOs. Po přátelském přivítání Ing. et Bc. Robertem Zemanem, předsedou komise Předsednictva SMO ČR pro zahraniční spolupráci, byli hosté seznámeni prostřednictvím prezentace Mgr. Gabriely Hůlkové, referentky oddělení vnějších vztahů SMO ČR, s posláním a činností Svazu. Příklad dobré praxe spolupráce města a NGOs představil hostům výkonný ředitel neziskové organizace Portus Prachatice Bc. Júsuf Traore, DiS. Ten ve své prezentaci představil občanské sdružení Portus, vysvětlil hostům postavení NGOs v rámci ČR a shrnul spolupráci s městem Prachatice.

V navazující diskusi hosté zhodnotili vztah mezi územní samosprávou a NGOs v Kosovu. Z diskuse vyplynula skutečnost, že Kosovo představuje příklad státu, ve kterém probíhá etablování demokratických hodnot a rozhodovacích procesů a kde širší zastoupení neziskového sektoru a jeho podpora stále chybí. Hosté také upozornili, že spolupráce kosovských NGOs a územní samosprávy není na příliš dobré úrovni, neboť řada NGOs naráží při své činnosti na odpor ze strany místních politických aktérů. O to více je oceňována mezinárodní podpora, díky které má ČR v Kosovu velmi dobrou reputaci. V souvislosti s tím se hosté velmi zajímali o příklady dobré praxe v oblasti mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v regionu jihovýchodní Evropy.  Stěžejní byla diskuse o svazových projektech v jižní a jihovýchodní Evropě. Předseda komise sdělil, že Svaz nyní vyjednává s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o možnosti financování projektů zaměřených na podporu územní samosprávy v prioritních zemích transformační politiky zahraniční rozvojové spolupráce ČR, do které jsou zahrnuty země jihovýchodní a východní Evropy včetně Kosova. Účastníci jednání se následně shodli, že prostřednictvím těchto projektů může být rozvinuta užší spolupráce a s tím prohloubeno přátelství mezi českými a kosovskými městy. V závěru předseda komise vyzval kosovské zástupce k výměně kontaktů za účelem jejich distribuce potencionálním českým partnerům.