25.01.2007

Zapojte se do Sítě malých venkovských evropských měst

Starosta italské obce Ginestra je iniciátorem vytvoření Sítě malých evropských měst s počtem obyvatel menších než 2000. Cílem vznikající asociace je zachování udržitelného rozvoje, který hraje klíčovou roli pro zachování přírody, krajiny a tradic v Evropě. Malá města měla dosud malé slovo při stanovování priorit udržitelného rozvoje a biodiverizity a vznikající síť se pokusí to napravit.

Starosta italské obce Ginestra je iniciátorem vytvoření Sítě malých evropských měst s počtem obyvatel menších než 2000. Cílem vznikající asociace je zachování udržitelného rozvoje, který hraje klíčovou roli pro zachování přírody, krajiny a tradic v Evropě. Malá města měla dosud malé slovo při stanovování priorit udržitelného rozvoje a biodiverizity a vznikající síť se pokusí to napravit.

Hlavní cíle sítě jsou:
  1. Pomocí dialogu ovlivňovat tvorbu evropské politiky rozvoje.
  2. Vytvořit databázi dobrých příkladů z oblasti životního prostředí.
  3. Propagovat zavádění progresivních technologií z oblasti životního prostředí.
  4. Vytvořit platformu pro pomoc malým městům při čerpání evropských fondů v oblasti životního prostředí.
  5. Podporovat udržitelný turismus a kulturní dědictví v malých městech.

Zájemci o účast na řešení této problematiky se mohou obrátit s žádostí další informace a o případnou účast na projektu na tuto kontaktní osobu: Fabrizio Caputo, Sindaco di Ginestra, Piazza Albania, 85020 Ginestra PZ, Italia. E-mail: sindaco@comune.ginestra.pz.it, Fax: +39 0972 646900

                                                                                                 Jan Svoboda
                                                                        oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu