20.07.2018

Vyzkoušej si práci delegáta v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy!

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy nabízí mladým lidem unikátní příležitost vyzkoušet si, jaké to je stát se členem Kongresu a mít možnost vyjadřovat se k mezinárodnímu dění na místní a regionální úrovni či ovlivňovat samotné rozhodování Kongresu. V rámci inciativy "youth delegate"

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy nabízí mladým lidem unikátní příležitost vyzkoušet si, jaké to je stát se členem Kongresu a mít možnost vyjadřovat se k mezinárodnímu dění na místní a regionální úrovni či ovlivňovat samotné rozhodování Kongresu. V rámci inciativy "youth delegate" Kongres vybírá z každé členské země jednoho zástupce ve věku 18 až 30 let, kterému je umožněno zúčastnit se dvou plenárních zasedání Kongresu ve Štrasburku. Náklady spojené s jeho účastí na plenárních zasedání plně hradí Kongres.

Zveřejněná výzva platí pro rok 2019, resp. pro 36. (2. -4. 4. 2019) a 37. plenární zasedání (29. -31. 10. 2019).

Další informace k iniciativě "youth delegate" viz www.coe.int/en/web/congress/-youth-activities-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities

Termín pro podání přihlášek je 17. září 2018.

Bližší informace k této nabídce (podmínky účasti, kvalifikační předpoklady, podání přihlášek apod.) níže ke stažení.

 

 

 

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do Kongresu