14.09.2018

Vyhlášení 1. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci programového období FM EHP/Norska 2014 – 2021

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Fond pro bilaterální vztahy (Fond) byl zřízen s cílem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou. Slouží k financování široké škály aktivit, které vedou k posílení a zlepšení vzájemných vztahů, zlepšení znalostí a porozumění mezi partnery.

V rámci projektu lze realizovat následující aktivity:

- workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
- studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky;
- budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
- sběr dat, zprávy, studie a publikace;
- kampaně, výstavy a propagační materiály;
- technická spolupráce a výměna odborníků;
- vysílání pracovníků a stáže.

Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ. Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Více informací k podmínkám výzvy a procesu předkládání žádostí o grant naleznete na webových stránkách www.eeagrants.cz v rubrice Výzvy.

 

Dle zdroje www.eeagrants.cz zpracovala Gabriela Hůlková