08.11.2007

Svaz podporuje demokracii v Bělorusku

Studijní pobyt běloruských demokratických zástupců v České republice.

Studijní pobyt běloruských demokratických zástupců v České republice.
Ve dnech 5. – 9. listopadu 2007 Svaz měst a obcí ČR organizuje studijní návštěvu běloruských opozičních zástupců v České republice. Skupina deseti demokratických aktivistů v čele s předsedou Shromáždění místních zastupitelů Leanidem Haravy během týdne navštíví města Prahu, Soběslav, Kralupy nad Vltavou a Chomutov. Záměrem studijní cesty je předat zkušenosti o demokratickém fungování místní samosprávy v České republice. Běloruští zástupci na vlastní oči uvidí, jak se vyrovnala s transformací a reformou veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji měst a regionálnímu rozvoji v České republice. Na tuto návštěvu naváže týdenní stáž tří zástupců regionálních rozvojových agentur z Běloruska, která se uskuteční v následujícím týdnu.
 
Návštěva se uskuteční v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR Podpora demokratického rozvoje měst a regionů v Bělorusku.  
Cílem tohoto projektu je posílit běloruské opoziční místní politiky a aktivisty v jejich snaze o prosazení místní demokracie v Bělorusku.
Projekt je podpořen z programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, a je tak součástí široké škály aktivit České republiky na podporu demokracie v Bělorusku.