10.11.2016

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Dohoda byla podepsána v rámci XIX. celostátní finanční konference, které se zúčastnila také 5členná delegace Národní asociace obcí Bulharska (NAMRB) vedená místopředsedkyní paní Donkou Mihaylovou. Přestože vzájemné kontakty ať už mezi asociacemi, nebo mezi českými a bulharskými městy nejsou příliš intenzivní, je mnoho oblastí, jako je např. financování obcí, na kterých spolupráce obou asociací může být vystavěna. Bulharští představitelé s povděkem hodnotili, že měli možnost být přítomni úvodního bloku konference, ve kterém starostové diskutovali s nejvyššími českými představiteli státu včetně předsedy vlády o tématech, které jsou pro české samosprávy klíčové.

Jak uvedla místopředsedkyně bulharské asociace paní Donka Mihaylova, hlavní prioritou a předmětem vyjednávání s bulharskou vládou je finanční decentralizace a finanční samostatnost obcí. Právě finančního řízení v obcích by mohlo být jedním z témat pro výměnu zkušeností mezi českým a bulharským svazem. Dále dohoda klade velký důraz na rozšíření bilaterální spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi, aby k dosavadním čtyřem partnerstvím (Valašské Meziříčí – Sevlievo, Pardubice – Pernik, Lázně Bělohrad – Belene, Brno – Plovdiv) přibyla další.

V příloze naleznete podepsanou Rámcovou dohodu o spolupráci.