25.04.2013

Setkání svazů měst a obcí zemí V4 v maďarském Gödöllö bylo úspěšné

Zástupci národních asociací samnospráv zemí V4 diskutovali na svém setkání  v maďarském Gödöllö o možnostech budoucí spolupráce. 

Ve dnech 18. - 19. dubna se sešli v maďarském Gödöllö zástupci národních svazů měst a obcí Visegrádské 4, tedy Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky.

Předmětem jednání bylo vzájemné představení jednotlivých organizací a diskuse nad možnou užší spoluprací v prostoru V4 na úrovni měst a obcí, které jednotlivé organizace zastřešují.

Polskou organizaci představil velvyslanec Polska v Maďarsku, J.E. Roman Kowalski, slovenský ZMOS zastupovali primátoři měst Štúrovo a Moldava nad Bodvou Ján Oravec a István Zachariáš. Maďarský MÖSZ byl zastoupen svým prezidentem a zároveň starostou Gödöllö György Gemesim a jeho spolupracovníky. Svaz zastupoval Robert Zeman, místostarosta Prachatic a předseda komise Předsednictva SMO ČR pro zahraniční spolupráci.

Výsledkem dvoudenního setkání byla dohoda nad užší spoluprací, která by se měla brzy představit společnou pracovní konferencí, kde by jednotlivé svazy prezentovaly příklady dobré praxe při řešení konkrétních problémů obcí, malých i velkých měst zemí Visegrádské 4.

 

Ing. Bc. Robert Zeman, místostarosta města Prachatice
předseda Komise pro zahraniční spolupráci Svazu