12.09.2013

Seminář na podporu spolupráce českých a norských samospráv v Prachaticích

Malebné renesační město Prachatice se stalo centrem setkání 30 zástupců norských a českých samospráv, kteří se zúčastnili semináře v rámci projektu Podpora spolupráce českých a norských samospráv. Seminář organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Norskou asociací místních a regionálních samospráv a s městem Prachatice za podpory grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko.

Malebné renesační město Prachatice se stalo centrem setkání 30 zástupců norských a českých samospráv, kteří se zúčastnili semináře v rámci projektu Podpora spolupráce českých a norských samospráv. Seminář organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Norskou asociací místních a regionálních samospráv a s městem Prachatice za podpory grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko.

Cílem semináře bylo umožnit českým a norským městům návazat kontakty a iniciovat budoucí dlouhodobou spolupráci a zvýšit tak zatím nízký počet bilaterálních vztahů mezi českými a norskými partnery.

Význam semináře podtrhla účast velvyslance Norského království v České republice pana Jense Eikaase, který vyjádřil svou podporu této iniciativě a zdůraznil, že mezinárodní spolupráce mezi samosprávami má zásadní pozitivní vliv na jejich rozvoj a fungování. Zdůraznil úlohu Finančního mechanismu EHP/Norské fondy, která spočívá ve snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropě. 

Semináře se zúčastnilo osm norských a devět českých samospráv. Za norskou stranu to byla města Bodo, Gjesdal, Kristiansund, Molde, Norddal, Steinkjer, Kristiansand a region More og Romsdal. České samosprávy reprezentovala města Prachatice, Kutná Hora, Chomutov, Rousínov, Česká Lípa, Česká Třebová, Opava a Kraj Vysočina.

Během neformálního zahájení semináře ve středu 4. září se účastníci seznámili a představili svá města a regiony. Oficiální jednání pak pokračovalo ve čtvrtek 5. září za přítomnosti velvyslance Norského království v České republice, zástupců Kontaktního bodu FM EHP/Norsko z Ministerstva financí ČR a starosty města Prachatice Martina Malého. Zástupce Kontaktního bodu FM EHP/Norsko Ing. Martin Boruta s Ing. Jiřím Hodíkem představili otevírané programy Norských fondů a v průběhu dalšího jednání zodpověděli řadu dotazů ze strany účastníků.

Pracovní jednání pokračovalo ve třech pracovních skupinách zaměřených na ochranu životního prostředí, téma ohrožené děti a mládež, sociální inkluze a ochranu kulturního dědictví, kam se účastníci rozdělili na základě svých preferencí. Diskutovalo se o tom, jak jsou služby v daných oblastech zajišťovány v České republice a v Norsku, v čem a jak mohou regiony spolupracovat, jaké jsou možné zdroje financování z právě otevíraných programů Norských fondů.

Seminář vytvořil prostor také pro hlubší diskusi mezi městy a regiony o možných styčných bodech pro bilaterální spolupráci, kterou se podařilo posunout nejdále v případě měst Kutná Hora a Gjesdal, jejichž zástupci se předběžně dohodli na spolupráci na projektu v oblasti kulturního dědictví. Ostatní města navázala kontakty, které je možné dále rozvíjet a v případě společných zájmů je možné proměnit ve spolupráci buď v podobě konkrétního projektu financovaného z Norských fondů, nebo v dlouhodobou spolupráci.