11.11.2013

Samosprávy očekávají silnou evropskou asociaci obhajující jejich zájmy na úrovni EU

Ve dnech 4. – 5. listopadu se v Domě obcí, měst a regionů v Bruselu odehrálo pravidelné jednání Generálních sekretářů a ředitelů členských asociací CEMR a jednání technické kooperativní platformy CEMR.

Úvod jednání, kterého se za Svaz zúčastnili předseda Komise pro zahraniční spolupráci Robert Zeman,  bylo věnováno diskusi mezi národními asociacemi týkající se tématu nově přijaté legislativy EU pro veřejné zakázky, koncese a změnám, které tato legislativa přináší pro obce. Pro samosprávy příznivěji je definována možnost vzájemné spolupráce v oblasti poskytování služeb (public-public cooperation) nebo spolupráce veřejného a soukromého sektory (public-private partnership). Směrnice k veřejným zakázkám, která by měla být přijata Evropským parlamentem na počátku roku 2014, a po té musí být tato směrnice být transponována do národních legislativ do dvou let..

 Následovala hlubší debata týkající se budoucího směřování CEMR v následujícím období.  CEMR v příštím období vyzdvihl 2 témata, kterým se chce více věnovat v následujícím období. Mezi témata, kterými se CEMR bude více zabývat, patří problematika urbanismu v evropských zemích. I nadále CEMR bude sledovat teritoriální a administrativní reformy v evropských zemích – v příštím roce bude vydána publikaci, která tyto procesy shrnuje.

 Členské asociace nejvíce pociťují potřebu silné asociace, která se bude především věnovat obhajování zájmů samospráv na úrovni EU a bude ovlivňovat legislativu EU, tak aby byla zajištěna finanční udržitelnost a autonomie místních samospráv. Lobování by mělo vycházet z kontextu reálného života na místní a regionální úrovni a směřovat na konkrétní cíle, které vychází s reálných potřeb LG.