02.09.2013

Regionální rozvoj v České republice – inspirace pro Uzbekistán

Regionální rozvoj v České republice – toto široké téma bylo hlavním bodem setkání zástupců uzbeckého Výzkumného Institutu pro prognostiku a makroekonomiku, kteří navštívili Svaz měst a obcí ČR 26. srpna 2013. 

Regionální rozvoj v České republice – toto široké téma bylo hlavním bodem setkání zástupců uzbeckého Výzkumného Institutu pro prognostiku a makroekonomiku, kteří navštívili Svaz měst a obcí ČR 26. srpna 2013. Uzbečtí hosté s velkým zájmem sledovali prezentaci Ing. Marka Jetmara, který vysvětlil současnou situaci v České republice jako důsledek kulturně-historických, socio-ekonomických a geografických vlivů a závěrem představil hlavní nástroje regionálního rozvoje v České republice, jako jsou investiční pobídky a politika soudržnosti EU.