17.06.2008

První světová konference o diplomacii měst (Haag 11. - 13. června 2008)

Předseda SMO ČR Oldřich Vlasák zastupoval Svaz na První světové konferenci o diplomacii měst, která se konala v Paláci míru v nizozemském Haagu ve dnech 11.-13. června 2008.

Předseda SMO ČR Oldřich Vlasák zastupoval Svaz na První světové konferenci o diplomacii měst, která se konala v Paláci míru v nizozemském Haagu ve dnech 11.-13. června 2008.

Jejím hlavním organizátorem byla světová organizace místních samospráv UCLG (United Cities and Local Governments), jejímž členem je náš Svaz od r. 2004. Na organizaci konference se výrazně podílela nizozemská organizace samospráv VNG International v čele s novým primátorem Haagu Joziasem van Aartsenem, bývalým ministrem zahraničí a bývalým evropským komisařem za Nizozemsko, který je od března 2008 předsedou Výboru UCLG pro diplomacii měst, mírové snahy a lidská práva.
 
První světové konferenci o diplomacii měst předcházely dvě přípravné schůzky, z nichž první se konala v říjnu 2006 v Perugii a druhá v září 2007 v Barceloně.
 
Haagská konference se uskutečňuje v době rostoucí globalizace, ale i decentralizace, kdy místní samosprávy získávají stále větší pravomoci. Diplomacie měst je poměrně nový pojem. Na této problematice již před UCLG pracoval zejména Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (např. při řešení izraelsko-palestinského konfliktu). V podstatě se jedná o to, jak mohou místní samosprávy přispět k předcházení konfliktů, nastolení míru v oblastech konfliktů a při rekonstrukci v postkonfliktních obdobích. Důsledky konfliktů jsou totiž nejvíce citelné právě na místní úrovni. Dialog, porozumění a spolupráce zde často pomáhají najít řešení pro vyšší politickou rovinu.
 
Konference se zúčastnilo kolem 300 zástupců národních vlád, místních samospráv a jejich asociací, nevládních organizací a akademických institucí.
 
Na plenárních zasedáních mluvili hlavní řečníci o situaci v konfliktních oblastech různých  světadílů. Patřili k nim kromě zmíněného starosty Haagu Josiana van Aartse např. též starosta Paříže Bernard Delanoë, starosta Kábulu Abdul Ahad Sahebi, starosta  města Treichville z Pobřeží slonoviny François Albert Amichia, starosta tureckého Diyarbakiru Osman Baydemir, nizozemský ministr pro rozvoj a spolupráci Bert Koenders, bývalý portugalský prezident Jorge Sampaio, zástupci mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy), a další osobnosti.
 
Odděleně se pak jednalo v paralelních pracovních skupinách, které se zabývaly současnou situací v konfliktních oblastech na africkém kontinentu všeobecně a v Jižní Africe zvlášť, v Iráku, Salvadoru, Irsku, na Balkáně, v Kolumbii a na Srí Lance.
 
Závěrečné prohlášení konference, tzv. Haagská agenda k diplomacii měst, pak v úvodu varovně připomíná, že v průběhu posledních deseti let zahynulo v násilných konfliktech na celém světě více než 15 milionů osob a 40 milionů osob bylo nuceno opustit své domovy. Úlohou místních samospráv, které jsou nejblíže obyvatelstvu, je pak v dobách konfliktu odpovídat na jejich potřeby. Selžou-li vlády ve své roli pomáhat nejvíce zranitelným lidem (např. při nedostatku potravin, pitné vody nebo při nucené migraci), musí je zastoupit mezinárodní společenství a zejména místní samosprávy, jejichž role je trvale nedoceněna. Dokument pak navrhuje řadu opatření pro UCLG, která musí prohloubit spolupráci s občanskou společností a mezinárodními organizacemi pracujícími pro mír (zejména s OSN a s Radou Evropy).
 
O zajímavé historické budově, ve které se konference konala, můžete získat informace na webových stránkách Svazu www.smocr.cz (v rubrice Zahraniční spolupráce). Ironií osudu byl Palác míru dokončen v r.1914, těsně před vypuknutím první světové války.
Jan Svoboda