16.10.2014

Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro

Nový program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) dostává konkrétní podobu. Na webových stránkách www.sn-cz2020.eu jsou od 15. 10. k dispozici informace pro potenciální žadatele. 

Nový program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) dostává konkrétní podobu. Na webových stránkách www.sn-cz2020.eu jsou již od dnešního dne (15. 10.) k dispozici informace pro potenciální žadatele k dotačnímu území, programu, k obsahu podpory a k principům podávání žádosti. Aktuality a zprávy k programu bude na těchto stránkách možné získat i v budoucnu. Celkový objem prostředků výše uvedeného programu je 185,8 milionů euro, z toho je k dispozici 157,9 milionů euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sasko a Česká republika úspěšně pokračují v předchozím programu Ziel3-Cíl3. „Z evropských zdrojů jsme vložili 207 milionů Euro na společné projekty, které pomohly k rozvoji společného hraničního regionu,“ řekl státní ministr Frank Kuper. Příklady jsou značně rozmanité – od pořízení nových hasičských vozů v Hřensku, společných záchranných člunů pro vodní policii až k environmentálním a vzdělávacím projektům.

Budoucí program počítá také s aktéry, kteří s partnery ze sousední země budou projekty společně plánovat a realizovat. Kromě toho je musí buď společně financovat, nebo personálně obsadit. Bude také možné implementovat jak malé projekty na úrovni spolků, tak velké investiční záměry. Všechny projekty pak musí odpovídat programovým tematickým cílům. „Stěžejními tématy nového programu budou vzdělávání, kultura, cestovní ruch, doprava, ochrana životního prostředí, ochrana před povodněmi a katastrofami a bezpečnost,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Podporované území v rámci programu spolupráce se na saské straně rozprostírá v zemských okresech Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a v samostatných svobodných městech Drážďany a Chemnitz. K programovému území patří také duryňské okresy Greiz a Saale-Orla v Duryňsku. Na české straně tvoří programové území kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký.

V září 2014 byl návrh projektu společně připravený Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství a českým Ministerstvem pro místní rozvoj a následně předložen Evropské komisi ke zhodnocení a schválení. Formální schválení programu se očekává v první polovině roku 2015, poté bude program otevřený pro žadatele. Termíny a změny budou k dispozici na stránkách www.sn-cz2020.eu