10.08.2017

Pozvánka na seminář k připravované výzvě programu Interreg DANUBE

Programu Interreg DANUBE plánuje v září 2017 vyhlášení výzvy v rámci Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu  - Seed Money Facility a v této souvislosti sekretariát programu otevřel registraci na informační seminář pro žadatele, který se uskuteční 27. září 2017 ve Vídni.

Seed Money Facility je dotační nástroj v rámci Programu Interreg DANUBE (DTP - Danube Transnational Programme), jehož cílem podpořit vývoj a přípravu projektových záměrů v souladu prioritními oblastmi Strategie EU pro Podunají (EUSDR - EU Strategy for Danube Region). Díky této podpoře žadatelé mohou vyvinout projektové záměry připravené pro další financování z různých dotačních zdrojů, ať už evropských (např. Program Interreg Danube, OP přeshraniční spolupráce apod.) nebo národních.

Výzva v rámci Seed Money Facility bude otevřena v září 2017 a v rámci této výzvy budou podporovány projekty do maximální výše rozpočtu 50 000 EUR a maximální délkou realizace 12 měsíců. Podmínkou je partnerství minimálně dvou a maximálně 5 partnerů nejméně ze dvou zemí DTP (Danube Transnational Programme).

Seznam vypsaných témat naleznete na webových stránkách Danube Transnational Programme (DTP).

Registrace je na seminář je otevřena do 11. září zde, vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům se registrovat co nejdříve. Podrobné informace o semináři a o Seed Money Facility jsou k dispozici zde. V příloze naleznete program semináře.

Více informací o Programu Interreg DANUBE o Strategii EU pro Podunají naleznete na webových stránkách DTP a EUSDR.