14.04.2014

Pozvánka na 1. setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny

U příležitosti 10. výročí vstupu zemí V4 do Evropské unie a 25. výročí demokratických změn se 28. června 2014 v maďarském městě Gödöllő uskuteční 1. setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny. 

Velvyslanectví České republiky v Maďarsku a Maďarská asociace místních samospráv ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR Vás srdečně zvou na

1. setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny,

které se uskuteční

v sobotu 28. června 2014 v maďarském městě Gödöllő.

Setkání se uskuteční z iniciativy Velvyslanectví České republiky v Budapešti za podpory Svazu měst a obcí České republiky a národních asociací měst a obcí zemí V4 a jeho cílem je navázat na loňské úspěšné setkání českých a maďarských partnerských měst v Tatě a přiblížit možnosti širší vzájemné spolupráce v rámci Visegradské skupiny. Součástí programu bude také setkání představitelů národních asociací měst a obcí zemí V4, které se zaměří na hledání společných východisek pro hlubší spolupráci v oblastech, jako je obhajování zájmů samospráv, dopad reforem a ekonomické situace na místní samosprávy nebo na možnosti spolupráce při využívání EU fondů v novém programovém období.

Setkání je určeno nejen pro zástupce měst a obcí, kteří mají navázánu partnerskou spolupráci s obcemi/městy v zemích V4, ale také pro všechny samosprávy, které mají zájem partnera v zemích V4 nalézt. Setkání vytvoří jedinečný prostor výměnu zkušeností nebo pro diskusi o potenciálním rozšíření spolupráce s ostatními zástupci měst z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.

Účast na setkání je zdarma, během akce bude zajištěno simultánní tlumočení a občerstvení.

Program setkání, pozvánku a registrační formulář naleznete v příloze. Prosíme o potvrzení Vaší účasti paní Hajnalce Szabó na e-mail hajni.alex@gmail.com a v kopii také na Mgr. Gabrielu Hůlkovou (hulkova@smocr.cz) do 2. května 2014. Případné dotazy prosím směřujte na Mgr. Gabrielu Hůlkovou (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293).