26.03.2013

Pojďme podporovat spolupráci mezi českými a čínskými městy

V pondělí 25. března přijali zástupci Svazu měst a obcí ČR představitele Čínské asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi. Generální sekretář pan Li Liquo se svým zástupcem panem Quing Bomingem a projektovou manažerkou paní Lu Jing.

V pondělí 25. března přijali zástupci Svazu měst a obcí ČR  představitele Čínské asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi. Generální sekretář pan Li Liquo se svým zástupcem panem Quing Bomingem a projektovou manažerkou paní Lu Jing nejprve vyslechli a shlédli prezentaci o svazu měst a obcí, kterou uvedla pracovnice zahraniční sekce SMO ČR paní Gabriela Hůlková.

V družné debatě si potom vyměňovali čínští návštěvníci své postřehy ze zatím krátkého pobytu v Praze s Robert Zemanem, předsedou komise Předsednictva SMO ČR pro zahraniční spolupráci a jeho kolegyní paní Marcelou Štikovou. Také vzájemně tlumočili své představy o spolupráci, kdy pan generální sekretář zdůraznil možnosti dlouhodobější spolupráce především s většími městy a regiony naší země. Závěrem zhruba hodinového setkání se účastníci schůzky shodli, že obě organizace připraví seznam vážných zájemců o možnou spolupráci a pokusí se tak zintenzivnit spolupráci českých a čínských měst a obcí. Z českých měst už navázala spolupráci Kutná Hora, a to s čínským městem Jinan (6 mil. obyvatel). Obě města, ač značně rozdílná co do velikosti, našla společná témata spolupráce: výměnu středoškolských studentů a rozvoj cestovního ruchu.