29.11.2019

Otevírá se další možnost vyzkoušet si práci v Kongresu místních a regionálních samospráv (CLRAE)

Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.

Kongres již pošesté vyhlašuje výzvu, která přináší mladým lidem ve věku 18 až 30 let možnost zapojit se do jeho činnosti a nahlédnout tak do světa místních a regionálních samospráv na mezinárodní úrovni. Cílem této snahy je vytvořit prostor pro diskusi mezi mladými delegáty a volenými zástupci a umožnit mladým lidem vyjádřit svůj názor na aktuální témata týkající se místních a regionálních samospráv.

Zde uvádíme některé důležité vlastnosti potenciálně úspěšného žadatele o zkušenost z Kongresu: dobré rétorické schopnosti, věk 18 – 30 let, motivovanost, otevřenost, schopnost vést dialog, ochota pracovat v mezinárodním týmu, plynulá angličtina. Zájemci by neměli být volenými představiteli samospráv a neměli by se hlásit opakovaně (tj. mělo by se jednat o jejich první žádost o zapojení).

Co bude práce v Kongresu obnášet? Především účast na dvou plenárních zasedáních Kongresu v roce 2020 (termíny: 15. – 19. 3. a 25. – 29. 10.). Účastníci se navíc zapojí do přípravy projektu věnovaného prioritám Kongresu nebo tématům roku 2020. Z každé země bude vybrán jeden uchazeč.

Žádosti je možné podávat do 3. ledna 2020, a to online na tomto odkaze: http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx. Kromě vyplnění online žádosti musí žadatelé vytvořit 30-vteřinové video, v němž stručně zodpoví zadané otázky/témata – podrobnosti jsou uvedeny přímo v žádosti na odkaze výše.

Úspěšným žadatelům bude hrazeno ubytování, stravné a cestovné.

Kontaktní osoba Kongresu: Dolores Ríos Turón, e-mail: congress.youth@coe.int